Exilion myi toimistokiinteistön Keilaniemestä

30.11.2017

Exilion myi merkittävän toimistokiinteistön Keilaniemestä Deutsche Asset Managementin hallinnoimalle rahastolle.

Exilion Management Oy:n hallinnoima Exilion Real Estate I Ky on 29.11. saattanut päätökseen kaupan Keilaniemessä sijaitsevasta, entisenä Nokian pääkonttorina tunnetun kahden toimistorakennuksen ja pysäköintitalon kiinteistöstä. Kaupassa on sovittu kiinteistöyhtiön koko osakekannan myymisestä noin 164 miljoonalla eurolla Deutsche Asset Managementin hallinnoimalle rahastolle. Kauppahinta vastaa noin 4,65 prosentin alkutuottovaatimusta.

Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Exilion Real Estate I Ky:stä on noin 55 prosenttia. Yhtiön muut sijoittajat ovat Keva ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

”Exilion Real Estate I Ky on oivallinen osoitus siitä, miten vastuullinen ja pitkäjänteinen sijoitustoiminta, sitoutunut henkilöstö sekä sujuva sijoittajayhteistyö mahdollistavat menestyksekkään liiketoiminnan. Kauppa on hyvä esimerkki Exilionin tuloksekkaasta kiinteistösijoitustoiminnasta”, kertoo Elon kiinteistösijoitusten salkunhoitaja Kaisa Kallio.

Kaupan kohteena oleva kiinteistöyhtiö omistaa Espoon Keilaniemessä kaksi vuosina 1996 ja 1997 rakennettua toimistorakennusta sekä pysäköintitalon. Toimistorakennusten vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 31 200 m². Kiinteistö on osa Exilionin vuonna 2012 Nokia Oyj:ltä hankkimaa kokonaisuutta, josta yksi toimistotalo myytiin vuonna 2014 AXA Real Estate:n hallinnoimalle rahastolle.

"Nyt toteutettu myynti on luonteva osa Exilionin kiinteistöportfolion muokkausta. Sijoitus kiinteistöön on ollut kokonaisuudessaan erinomainen, ja samalla olemme tyytyväisiä löytäessämme kiinteistölle luotettavan ja vahvan uuden omistajan, joka jatkaa kohteen kehittämistä yhdessä käyttäjien kanssa”, Exilion yhtiöiden toimitusjohtaja Ari Talja sanoo.

Lisätietoja:

Elon kiinteistösijoitusten salkunhoitaja Kaisa Kallio, kaisa.kallio@elo.fi

Exilion on suomalaisten instituutioiden omistama kiinteistösijoitusten hallinnointiin erikoistunut yhtiö. Yhtiö hallinnoi pääkaupunkiseudun toimitilakohteisiin sijoittavaa Exilion Real Estate 1 -kommandiittiyhtiötä, Turussa Hansakorttelin kauppakeskusta hallinnoivaa Kauppakeskus Hansa -kommandiittiyhtiötä sekä hotelleihin sijoittavaa Exilion Asemahotellit kommandiittiyhtiötä.
Exilionin kiinteistöjen markkina-arvo on noin 560 miljoonaa euroa.
www.exilion.fi