Kasvurahastojen Rahasto III käynnistyy 150 miljoonan euron pääomilla edistämään kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa

25.10.2017

KRR-rahastokonsepti mahdollistamassa jo 150 yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) sekä Elo, Fennia, LähiTapiola, Ilmarinen, Keva ja Valtion Eläkerahasto ovat perustaneet Kasvurahastojen Rahasto III Ky:n (KRR III). KRR III sijoittaa edeltäjiensä tavoin tarkkaan valittuihin pääomasijoitusrahastoihin. Rahaston pääoma on 150 miljoonaa euroa. KRR toimii Tesin ohella rahastoissa ankkurisijoittajina, joiden sijoitukset katalysoivat moninkertaisen määrän yksityistä pääomaa rahastoihin.

− KRR on hieno esimerkki Tesin ja kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden välisestä yhteistyöstä suomalaisten yritysten kasvuedellytyksien parantamisessa. Kasvuhakuisten, uutta luovien yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuudessa on haasteita. KRR:llä on merkittävä rooli juuri näiden yritysten kasvun kiihdyttämisessä ja uusien työpaikkojen synnyttämisessä, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tesin hallinnoimat KRR I ja KRR II ovat sijoittaneet vuosina 2009−2017 yhteensä 19 suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoon. Nämä rahastot ovat tähän mennessä sijoittaneet 150 yritykseen, joista suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 13 000. KRR III:n sijoituksilla kohdeyritysmäärä tulee nousemaan noin 300 yritykseen. 

− Elo on ollut mukana KRR-rahastoissa alusta alkaen. Vaikuttavuus on ylittänyt kaikki odotuksemme. Pienemmän kokoluokan pääomarahastot ovat panostaneet menestyksellä kasvaviin yrityksiin Suomessa, sanoo Elon pääomasijoitusjohtaja Karita Meling

− KRR sijoittaa rahastoihin, joita hallinnoivilla sijoitusammattilaisilla on parhaat edellytykset osaamisensa ja kokemuksensa kautta kasvattaa ja kansainvälistää suomalaisia yrityksiä. Rahastojen kautta pääoma ja osaaminen saadaan kasvuyritysten käyttöön, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.