Laskutuspalveluyritysten asiakkaat vakuutetaan YEL-vakuutuksella

12.5.2017

Laskutuspalveluyritykset tarjoavat itsensä työllistäjille kätevän tavan hoitaa eläkevakuuttamisen. Viime viikkoina on käyty keskustelua siitä, miten työeläkevakuutetaan laskutuspalveluyritystä käyttävät itsensätyöllistäjät.

Nykyinen työeläkelainsäädäntö tuntee vain kaksi tapaa tehdä työtä – työeläkelainsäädännön mukaan työtä tehdään aina joko työntekijänä tai yrittäjänä. Uudet työnteon muodot, kuten itsensätyöllistäjät, jäävät osin tämän jaottelun ulkopuolelle. Laskutuspalveluyritysten asiakkaiden tekemä työ on työeläkelainsäädännön näkökulmasta yrittäjänä tehtyä työtä, johon sovelletaan yrittäjän eläkelakia (YEL) ja sen säännöksiä.

Laskutuspalveluyritys voi hoitaa asiakkaan puolesta YEL-vakuutusasioita, mikäli asiakas on antanut laskutuspalveluyritykselle valtakirjan.

  • On hienoa, että laskutuspalveluyritykset tarjoavat monelle matalan kynnyksen ryhtyä itsensätyöllistäjäksi ja helpottavat yrittäjämäisen toiminnan aloitusta, toteaa työeläkeyhtiö Elon kehitysjohtaja Eero Sallasmaa.

Uusille yrittäjille alennusta YEL-vakuutusmaksuista

Yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos hänen työpanostaan vastaava YEL-työtulo on vähintään 7 645,25 euroa vuodessa (vuonna 2017). Yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus myös sivutoimiselle tai kausiluonteiselle yrittäjätoiminnalle, jos yrittäjän työpanos ylittää YEL-työtulon alarajan.

  • Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittavat yrittäjät saavat vakuutusmaksuunsa 22 prosentin alennuksen ensimmäisen 48 kuukauden ajalle. Jos ensimmäinen YEL-vakuutus on alkanut 1.1.2001 jälkeen ja jäljellä on vielä alennuskuukausia, saa jäljellä olevan alennuksen myös toiseen YEL-vakuutukseen, Sallasmaa kertoo.

YEL-vakuutusmaksut ovat 100-prosenttisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Koska vähennys on perhekohtainen, myös yrittäjän puoliso voi tehdä vähennyksen omasta ansiotulostaan. Jos yritys on maksanut vakuutusmaksut, vähennys tehdään yrityksen verotettavasta tulosta.

YEL-työtulo monen sosiaalietuuden perusteena

  • On tärkeää, että itsensätyöllistäjät arvioivat YEL-vakuutuksen työtulon oikean suuruiseksi. YEL-työtulo on monen sosiaalietuuden perusteena, koska myös esimerkiksi Kela käyttää YEL-työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa, selittää Sallasmaa.

YEL-vakuutus vaikuttaa suoraan yrittäjän sosiaaliturvaan mm. sairastuessa, työttömyydessä, perhettä perustaessa ja eläkkeelle jäädessä. Jos YEL-vakuutuksen työtulo on liian matala suhteessa todellisiin työtuloihin, yrittäjän eläke- ja muu sosiaaliturva jää riittämättömäksi eikä vakuutus annakaan oletettua turvaa.

Lisätietoja itsensätyöllistäjien vakuuttamisesta saat Elon vakuutuspalveluista, puh. 020 694 730

 


Milloin YEL-vakuutus?

Yrittäjän on otettava itselleen YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, kun:

  • yrittäjä on täyttänyt 18 vuotta. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.
  • yritystoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta.
  • vahvistettava YEL-työtulo on vähintään 7 645,25 euroa vuonna 2017.
  • yrittäjä työskentelee yrityksessä.