Elo AODP:n Winning Climate Strategies raportissa esimerkkinä

19.6.2018
Suomen ilmastohuippukokouksen yhteydessä 13.6.2018 julkaistiin ilmastoluokituksia tekevän järjestön Asset Owner Disclosure Projectin (AODP) Winning Climate Strategies” -raportti. Elo on raportissa mukana yhtenä 22:sta maailmanlaajuisesti parhaiten ilmastokysymykset huomioivasta institutionaalisesta sijoittajasta.

Winning Climate Strategies” -raportti on tarkoitettu oppaaksi, joka jakaa parhaita käytäntöjä kaikille institutionaalisille sijoittajille, jotka haluavat kehittää ilmastokysymysten huomioimista sijoitusriskien hallinnassa.

AODP:n raportti pohjautuu vuosi sitten julkaistuun ilmastoraporttiin, jossa Elo sijoittui globaalissa vertailussa kolmen prosentin parhaimmiston joukkoon, saaden parhaan AAA-luokituksen ilmastonmuutoksen huomioimisesta sijoitustoiminnassaan. Arvioinnissa oli mukana 500 maailman suurinta institutionaalista sijoittajaa.

Elon sijoitustoiminnan ilmastostrategiasta on nostettu raporttiin Elon tavoite siitä, että merkittävä osa sijoituksistamme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä tavoite tarkoittaa mitattavissa olevaa positiivista vaikutusta ympäristöön tai yhteiskuntaan. Elon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä suorista osake- ja yrityslainasijoituksista sekä kaikista infra- ja reaalisijoituksista yli 50 prosentilla on positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan. Myös Elon tavoite siitä, että jokainen ulkopuolinen rahastomanagerimme sitoutuu huomioimaan ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassaan 2020 mennessä poimittiin esimerkiksi raportille.

Raportti on luettavissa AODP:n sivuilla.