Elo sijoittaa lisää tuulivoimaan Suomessa

4.12.2018

Elo kasvatti sijoituksiaan tuulivoimaan ostamalla 30.11.2018 LähiTapiola-ryhmän osuudet tuulivoimapuistoihin sijoittavassa rahastossa. Elo on ollut mukana rahastossa jo vuodesta 2012, jolloin tuulivoimapuistojen kehittäminen aloitettiin.

Rahasto omistaa ja hallinnoi kahta toimivaa tuulivoimapuistoa. Toinen sijaitsee Lappeenrannassa ja toinen Pohjanmaalla Siikajoella. Puistojen kuudentoista turbiinin vuotuinen sähköntuotanto on noin 112 GWh, joka riittää n. 6 000 omakotitalon lämmittämiseen ja taloussähkön tarpeisiin. Tässä vaiheessa rahasto on investoinut puistojen rakentamiseen n. 70 miljoonaa euroa ja tutkii useamman uuden hankkeen ostamista. Rahastoon on tarkoitus ottaa mukaan muita sijoittajia.

”Tuulivoimaloiden elinkaari on jopa 25 vuotta ja niiden tuottama kassavirta on varsin tasainen ja hyvin ennustettavissa. Nämä ominaisuudet sopivat hyvin eläkeyhtiön pitkäjänteiseen sijoitusstrategiaan”, toteaa salkunhoitaja Jan Schulman.


Tulevaisuudessa Elon tavoitteena on lisätä sijoituksia sekä tuuli- että aurinkovoimaan. Uusia sijoituskohteita voivat olla myös uudet teknologiat, joita tullaan tarvitsemaan nopeasti muuttuvassa energiajärjestelmässä. Esimerkiksi ratkaisut energian varastointiin ovat yksi mahdollisuus.

”Tätä kehitystä silmällä pitäen olemme jo sitoutuneet kasvattamaan sijoitustamme rahastossa. Tällä hetkellä Elon infrastruktuurisijoitukset ja sijoitussitoumukset uusiutuvan energian toimialalle Euroopassa ovat jo lähes 200 miljoonaa euroa.”


Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa. Infrastruktuurisijoituksissa niihin kiinnitetään erityistä huomiota, koska sijoitukset ovat pitkäaikaisia ja liittyvät usein ihmisten perustarpeisiin (vesi, sähkö, lämpö, liikkuminen). Elon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikista infra- ja reaalisijoituskohteistamme yli puolella olisi mitattavissa oleva positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan. Tavoite saavutetaan esimerkiksi lisäämällä sijoituksia uusiutuvaan energiaan sekä metsään.

Löydät lisätietoja uusiutuvan energian tuotannosta sijoituskohteena tästä dokumentista.

Lisätietoja:

Jan Schulman, salkunhoitaja, puh. 020 703 5369
Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 040 586 8778 tai 020 7035 106, kristiina.nieminen@elo.fi