Elon sijoitusten hiilijalanjälki laski reippaasti

13.3.2018

Elon noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki laski 25 % vuonna 2017. Osakesijoitusten hiili-intensiteetti oli 15 % alle vertailuindeksin. Suorien osake- ja yrityslainasijoitusten yhtiöistä jo kolmannes tuottaa kestävän kehityksen ratkaisuja.

– Onnistuimme vuonna 2017 vähentämään hiiliriskiä kaikissa omaisuusluokissa ja samanaikaisesti saavutimme Elon historian parhaan sijoitustuoton, kertoo Elon arvopaperijohtaja Jonna Ryhänen.

Elon tavoitteena on varmistaa, että sijoitustuotot ovat kestävällä pohjalla eläkevarojen turvaamiseksi ja sijoituksissa huomioidaan myös haasteet, joita ilmastonmuutos aiheuttaa rahoitusmarkkinoille ja sijoituskohteille.

Hiilijalanjälki kuvaa yritysten aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja yrityksen toiminnasta syntyy. Hiili-intensiteettiluku saadaan laskemalla hiilijalanjälki suhteessa yhtiön kokoon. Näin eri kokoisten yhtiöiden hiilijalanjälkeä voidaan vertailla keskenään.

– Vähensimme vuoden aikana sijoituksiamme hiili-intensiivisissä yhtiöissä. Osakesalkkumme hiili-intensiteetti laski kaikilla maantieteellisillä alueilla, mutta erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti hiilijalanjälkeä pienensi myös osakemarkkinoiden vahva nousu, joka vaikuttaa yrityskohtaisiin hiilijalanjälkilukemiin pienentävästi, kertoo Ryhänen.

– On muistettava, että hiilijalanjäljen lisäksi sijoituskohteiden arvioinnissa täytyy huomioida esimerkiksi yhtiön taseessa olevat fossiiliset polttoaineet, yhtiön liiketoiminnan riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja yrityksen liiketoiminnan muutokset ja tavoitteet, Ryhänen jatkaa.

Positiivisten vaikutusten kautta ilmastonmuutosta vastaan

Vuonna 2017 Elon suorien osake- ja yrityslainasijoitusten yhtiöistä 34 % tuotti kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristöön tai yhteiskuntaan. Vuonna 2016 vastaava luku oli osakesijoituksissa 24 % ja yrityslainasijoituksissa 22 %. Infra- ja reaalisijoituksissa positiivisen vaikutuksen ratkaisuja tuotti jo 44 % salkun sijoituskohteista. Vuoteen 2025 mennessä Elon tavoitteena on, että näiden omaisuusluokkien osalta yli puolet sijoituskohteista tuottaisi positiivisen vaikutuksen ratkaisuja.

Esimerkiksi Elon metsäsijoitusten metsän vuotuisesta kasvusta tuleva positiivinen ympäristövaikutus eli hiilinielu kasvoi vuonna 2017 lähes 50 prosenttia edellisvuodesta ja metsien hiilinielu kompensoi noin 14 prosenttia kaikkien osakesijoitustemme hiilijalanjäljestä, kertoo Elon vastuullisen sijoittamisen päällikkö Kirsi Keskitalo.

Hiilijalanjälki pieneni kaikissa omaisuuslajeissa

Elon noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki vuonna 2017 laski edeltävään vuoteen verrattuna 25 %. Osakesijoitusten hiili-intensiteetti 230 oli 15 % pienempi kuin vertailuindeksillä. Hiili-intensiteetti oli kaikilla maantieteellisillä alueilla vertailuindeksiä pienempi. Hiili-intensiteetti pieneni 4 % vuodesta 2016. Elon yrityslainasalkun hiili-intensiteetti pieneni viime vuoteen verrattuna 15 %. Yrityslainasalkun hiilijalanjäljen laskennan kattavuutta lisättiin vuonna 2017 sisältämään suorien sijoitusten lisäksi myös rahastosijoitukset. Elon suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni 6 % edeltävästä vuodesta.

Hiilijalanjäljen laskenta kattaa jo lähes puolet Elon 23,1 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Laskenta kattaa kaikki listatut osakesijoitukset, myös passiiviset indeksisijoitukset. Yrityslainojen osalta laskenta kattoi vuonna 2017 myös yrityslainarahastot.

Lisätietoja:

Kirsi Keskitalo, vastuullisen sijoittamisen päällikkö puh. 020 703 5728 

Jonna Ryhänen, arvopaperijohtaja puh. 020 703 5707