Tulotietojärjestelmää koskeva laki hyväksytty – Tulorekisteri tulossa käyttöön 1.1.2019

12.1.2018

Tasavallan presidentti vahvisti tulotietojärjestelmää koskevan lain 12.1.2018. Laki tulotietojärjestelmästä tulee voimaan 16.1.2018.

Tulotietojärjestelmää koskevassa laissa säädetään työnantajia ja muita suorituksen maksajia sekä tiedon käyttäjiä palvelevasta valtakunnallisesta tietojärjestelmästä sekä velvollisuudesta käyttää tulotietojärjestelmää lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tulotietojen ja muihin niihin liittyvien tietojen antamiseen.  

Tulotietojärjestelmä muodostuu

  • lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden sekä tiedonsaantioikeuden nojalla annettavia tietoja sisältävästä tulorekisteristä sekä
  • tietojen oikeellisuutta palvelevasta yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävästä rekisteristä.

Tulorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä. 


Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ansiotietojen ilmoittajat, kuten työnantajat, tilapäiset työnantajat ja tilitoimistot ilmoittavat tiedot ansiotuloista 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin, josta työeläkevakuuttajat saavat ne käyttöönsä. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2020 lähtien.

Miksi tulorekisteri tulee ja mitä hyötyä siitä on?

Tulorekisterin tavoitteena on helpottaa työnantajien työtaakkaa, kun ansiotietojen moninkertainen ilmoitusvelvollisuus poistuu. Keskitetty ilmoittaminen kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille. Tulorekisteri auttaa myös torjumaan harmaata taloutta.

Tulorekisteri vaikuttaa jokaisen tulonsaajan mahdollisuuksiin saada tulo- ja verotustietojaan reaali­ajassa. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen tiedon omista maksetuista eläkkeistään tulorekisteristä vuodesta 2020 alkaen, kun eläke- ja etuustietojen ilmoittamien tulorekisteriin alkaa.

Tulorekisterin mahdollistama ajantasainen tieto lisää tietojen oikeellisuutta ja tätä kautta varmistaa oikeansuuruisen työeläkemaksun ja nopeuttaa eläkepäätöksen tekemistä.

Lisätietoja:

Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018 >

Verohallinnon tiedote 12.1.2018 >

Tulorekisteristä Elo.fi:llä>