WWF vertasi sijoittajien salkkuja ilmastotavoitteisiin – Elon keskeisenä tavoitteena sijoituskohteisiin vaikuttaminen

14.12.2018

WWF julkisti joulukuussa tutkimuksen eurooppalaisten instituutiosijoittajien sijoitussalkuista. Työeläkeyhtiö Elon sijoitussalkun rakenne on melko hyvin linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa. Vaikuttaminen sijoituskohteisiin ja päättäjiin yhdessä sijoittajayhteisön kanssa on keskeinen keino Elon salkun kehittämisessä.

WWF:n skenaarioanalyysissa tutkittiin, miltä suurten eurooppalaisten sijoittajien osake- ja yrityslainasalkut näyttävät ilmastonmuutoksen näkökulmasta viiden vuoden päästä ja miten sijoitussalkkujen rakenne on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

Tutkimus oli edellistä laajempi, kun osakesijoitusten lisäksi huomioitiin myös yrityslainat. Nyt vertailtiin sijoituksia 1,75 asteen ilmastonlämpenemiseen aiemman 2 asteen sijaan. 1,75 asteen lämpötilatavoite on toistaiseksi tiukin Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n ilmastoskenaario.

– Skenaarioanalyysit ovat hyvä työkalu, jolla saadaan yhä kattavampia arvioita ilmastonmuutoksesta, vaikka ne eivät otakaan huomioon sijoituskohteiden tuotteiden ja palveluiden positiivisia vaikutuksia. Käytämme skenaarioanalyysejä yhtenä työkaluna muiden joukossa ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa, sanoo Elon vastuullisen sijoittamisen päällikkö Kirsi Keskitalo.

WWF:n tutkimuksen perusteella Elon osake- ja yrityslainasijoitukset ovat hyvin linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa kivihiilen käytössä energiatuotannossa. Uusiutuvaa energiaa on riittävästi yrityslainasalkussa, mutta osakesijoituksissa jäädään jonkin verran tavoitteesta. Toisaalta Elolla on uusiutuvan energian sijoituksia muissa omaisuuslajeissa, kuten infrasijoituksissa tuuli- ja aurinkovoimaa.

– Tavoitteenamme ei ole systemaattisesti poissulkea yhtiöitä, vaan vaikuttaa niihin. Elo on ollut aktiivisesti vaikuttamassa, jotta yhtiöt laatisivat tiukempia tavoitteita kohti vähähiilisyyttä, sanoo Keskitalo.

Vaikuttamistoimia kohdennetaan erityisesti salkussa oleviin eurooppalaisiin yhtiöihin, joilta odotetaan selkeitä toimenpiteitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Elo vaikuttaa yhtiöihin ja poliittisiin päättäjiin mm. Euroopan suurimman ilmastonmuutosta torjuvan sijoittajien yhteistyöverkoston IIGCC:n jäsenenä ja Climate Action 100+ projektin kautta. Näin voimme aidosti mahdollistaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen.

– Eläkesijoittajana Elon vastuut eläkkeiden maksamisesta ulottuvat vuosikymmenten päähän, tuleville sukupolville. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvä hiiliriski on huomioitava osana sijoitusten riskiarviointia ja tuottonäkymiä. Elon tavoitteena on, että yli puolet sijoituskohteista, suorat osake- ja yrityslainasijoitukset sekä kaikki infra- ja reaalisijoitukset, olisivat vuoteen 2025 mennessä sellaisia, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan, kertoo osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Lisätietoja:
Vastuullisen sijoittamisen päällikkö Elo, Kirsi Keskitalo, kirsi.keskitalo@elo.fi
Osakesijoitusjohtaja Elo, Jukka Vähäpesola, jukka.vahapesola@elo.fi