Elo etsii uusia tapoja kertoa yrittäjien työeläkevakuutuksen hyödyistä Dashissä

18.10.2019

Elo osallistuu design hackathon Dashiin, joka järjestetään 18.–20.10.2019 Wanhassa Satamassa. Elo haastaa kolme poikkitieteellistä tiimiä ratkomaan, miten yrittäjien työeläkevakuutuksen hyödyistä voi kertoa yrittäjille paremmin. Puutteellinen ymmärrys vakuutuksesta näyttäytyy yrittäjien heikkona sosiaaliturvana.

Dashissä muotoilu-, kauppa- ja teknologiaopiskelijat muodostavat tiimejä, jotka ratkovat yritysten aitoja asiakaspalveluhaasteita. Yritysten pulmien ratkomisessa sovelletaan palvelumuotoiluajattelua, jotta tuotteet ja palvelut huomioisivat käyttäjiensä tarpeet mahdollisimman hyvin.

Elon tavoitteena on saada osallistujilta uusia, raikkaita ideoita, laajempaa ymmärrystä yrittäjäasiakkaista sekä konkreettisia keinoja tavoittaa haastava ja jatkuvasti kasvava kohderyhmä.

– Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes 300 000 yritystä ja määrä on kasvussa. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 18 prosenttia vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Elon myyntipäällikkö Maria Ihalainen.

Samalla työelämän murros sekä työkyky ja siitä huolehtiminen ovat nousseet merkittäviksi puheenaiheiksi viime vuosina. Keskustelu kuitenkin painottuu palkansaajiin.

– Yrittäjät jäävät helposti oman onnensa nojaan, toteaa Ihalainen.

Yrittäjät alivakuuttavat itsensä – vaikutus iskee yrittäjän sosiaaliturvaan

ETK:n tietojen mukaan yli puolella Suomessa toimivista yrittäjistä sosiaalietuudet ja eläkekertymä perustuu 650–1 330 euron kuukausipalkkaan, koska YEL-työtulo jää alle 16 000 euron.

Yrittäjien sosiaaliturva perustuu lakisääteiseen yrittäjän työeläkevakuutukseen eli YEL-vakuutukseen. Yrittäjän työeläkevakuutusmaksujen suuruus perustuu hänen itse määrittelemäänsä ja työeläkeyhtiön vahvistamaan YEL-työtuloon.

– Yrittäjät eivät näe työeläkevakuutusta osana riskienhallintaa. Harva yrittäjä tietää, että vanhuuseläkkeen määrän lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa suoraan esimerkiksi vanhempainpäivärahan, perhe-eläkkeen, työttömyysturvan, sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään. Jos yrittäjä on määrittänyt YEL-työtulonsa minimiin, ansiopäiväraha ja Kelan peruspäiväraha jäävät työttömyysturvan osalta saamatta. Lisäksi Menesty yrittäjänä -tutkimuksestamme selvisi, että alle kolmasosa yrittäjistä tietää, että yrittäjän on mahdollista saada työeläkeyhtiöltään ammatillista kuntoutusta, sanoo Ihalainen.

Työtulon tulisi vastata palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä, tai korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan yrittäjän tekemää työtä.

Lisätietoja:

Maria Ihalainen, myyntipäällikkö, puh. 020 703 5949

Dashin nettisivut >