Elo ja Nuori Yrittäjyys ry kehittävät nuorten ymmärrystä työeläkkeestä

29.3.2019

Työeläkeyhtiö Elo on vastannut haasteeseen nuorten eläketiedon kasvattamisesta ja aloittanut vuoden 2019 alusta yhteistyön Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) kanssa.

 

Yhteistyön tavoitteena on lisätä nuorten tietoa eläkeasioista. Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on vahvistaa 7–29-vuotiaiden lasten ja nuorten työelämätaitoja, taloudenhallintaa ja yrittäjyysasennetta.

 

Yhteistyö pitää sisällään NY-lähettiläs-hankkeen, jossa parikymmentä NY-lähettilästä kiertää ympäri Suomea kertomassa oman yrittäjyystarinansa, oppinsa, mokansa ja unelmansa. Oppilaitokset voivat tilata lähettilään puhumaan omassa koulussaan. Elon ja NY:n yhteistyön pohjalta lähettiläiden tarinassa on mukana työeläkeasiaa nuoria koskettavalla tavalla. Lähettiläät esimerkiksi kertovat, mitä tehdä, kun yrittäjä sairastuu tai tubettaja päättää lähteä työskentelemään vakituisesti Thaimaan auringon alle. Käytännönläheisten esimerkkien kautta eläkeasiat tulevat nuorille lähemmäksi omaa arkea. 

 

- On mahtavaa nähdä sitoutunut Elon porukka tekemässä yhteistä työtä nuorten parissa. Eri muodoissa vuosia jatkunut kumppanuus luo meille mahdollisuuden toteuttaa yhdistyksemme visiota: Olemme sillanrakentaja koulutuksen järjestäjien, päätöksentekijöiden ja yrityselämän välillä, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

- Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret kaipaavat lisää taloustaitojen kehittämistä. Haluamme osaltamme auttaa tämän osaamisen tukemisessa. Yhteistyö on myös hieno esimerkki tulevien asiakkaiden kuuntelemisesta. Meille Elossa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen yhdessä nuorten kanssa. Haluamme varmistaa, että olemme oikealla tavalla mukana asiakkaidemme elämän merkityksellisissä ja tärkeissä tilanteissa, kertoo Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen.  

 

Eläkejärjestelmä nuorille vieras

 

Elo kartoitti viime kesänä nuorten työelämäodotuksia, eläketietoutta ja luottamusta eläkejärjestelmään. Tuloksista selvisi, että vain 10 prosenttia vastanneista on hyvin perillä siitä, miten oma eläke muodostuu. 60 prosenttia vastaajista koki, että nuorille ei ole tarjolla tarpeeksi tietoa eläkeasioista. ”Eläkeasioista voisi puhua enemmän opintojen yhteydessä. Niitä sivutaan joskus joillain kursseilla, mutta ei mielestäni riittävästi tai riittävän kiinnostavasti”, sanoo yksi kyselyn vastaajista. Moni vastaajista kertoi kaipaavansa lisää eläketietoa erityisesti peruskoulun tai toisen asteen opintoihin. 

 

- On tärkeää, että nuorille kerrotaan jo varhaisessa vaiheessa eläkejärjestelmästä. Tieto lisää nuorten luottamusta järjestelmään. Varsinkin yrittäjiksi aikoville nuorille on erityisen tärkeää tuntea eläkejärjestelmä ja yrittäjän lakisääteiset velvoitteet eläkevakuuttamisesta, mutta ymmärtää sen vaikutus myös muuhun sosiaaliturvaan, sanoo Elon markkinointijohtaja Joni Tikkanen

 

Lisätietoja:

Joni Tikkanen, markkinointijohtaja, työeläkeyhtiö Elo, puh. 040 838 0822