Elo sijoittanut jo yli 100 kotimaiseen varhaisen vaiheen yhtiöön

16.4.2019

Työeläkeyhtiö Elo on sijoittanut suomalaisten rahastojen kautta jo yli 100 kotimaiseen startup-yhtiöön. Viimeisen viiden vuoden aikana Elo on sijoittanut yhteensä neljääntoista pääomasijoitusrahastoon, jotka ovat erikoistuneet sijoittamaan varhaisen vaiheen yrityksiin. Startupien rahoitus on Suomessa kasvussa.

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) tuoreiden tilastojen mukaan kotimaisten varhaisen vaiheen yhtiöiden saama rahoitus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2018 rahoitus ylsi 479 miljoonaan euroon eli uuteen ennätykseen.

”Olemme Elossa päässeet todistamaan startup-ekosysteemin huimaa kehitystä”, toteaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo. ”Uusia laadukkaita startupeja ja niihin sijoittavia rahastoja syntyy tasaisesti. Lisäksi on ollut hienoa seurata, kuinka uudet rahastomanagerit alkavat vakiinnuttamaan toimintaansa alalla pidempään toimineiden rinnalla.”

Elo tekee uusia sijoituksia aina, kun sopivia rahastoja ja mahdollisuuksia ilmenee.

”Varhaisen vaiheen yhtiöissä on valtavia menestysmahdollisuuksia”, kertoo Hiidenpalo. ”Startup-yhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, mutta tulokset vaikuttavat lupaavilta. Olemme rahastojemme kautta sijoittaneet epäsuorasti yli sataan kotimaiseen varhaisen vaiheen yhtiöön ja määrä kasvaa tasaisesti.”

Huipputeknologian hyödyntäminen ja kehitys vaatii rahoitusta

Osa Elon pääomarahastosalkussa olevista rahastoista on tehnyt sijoituksia pidempään, kun taas toiset vasta aloittelevat toimintaansa. Moni rahastoista sijoittaa korkean teknologian yhtiöihin, jotka pyrkivät ratkaisemaan tämän päivän teknologiahaasteiden lisäksi myös tulevaisuuden haasteita muun muassa asioiden internetin (IoT), virtuaalitodellisuuden (VR) ja tekoälyn (AI) sovelluksia kehittämällä.

”Suomessa on valtava määrä teknologiaosaamista, jota meidän on hyödynnettävä entistä paremmin”, painottaa Hiidenpalo. ”Tähän tarvitaan rahoitusta ja tukea. Haluamme osaltamme kantaa vastuuta kotimaisen uuden yritystoiminnan mahdollistamisesta ja innovaatioiden synnystä. Samalla tuemme kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä.”

Osaavien rahastomanagereiden kautta startupit saavat kasvuun tarvittavan pääoman lisäksi muun muassa sparrausta ja verkostoja. Pääomasijoitusyhdistyksen vuoden 2018 tilastoista käy ilmi, että myös ulkomaalaisten sijoittajien sijoitukset suomalaisiin varhaisen vaiheen yhtiöihin ovat kasvussa.

”Tämä on erityisen tärkeää, kun kotimaisia yhtiöitä kansainvälistetään. Tilastojen mukaan Suomi on ollut vuosina 2013−2017 yksi Euroopan kärkimaista, kun tarkastellaan varhaisen vaiheen yhtiöiden saamaa rahoitusta suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Toivon, että sama trendi jatkuu myös tulevaisuudessa.”

Voit tutustua Pääomasijoittajat ry:n tilastoihin täällä.

Lisätietoja:

Karita Meling, pääomasijoitusjohtaja, puh. 080 703 5719

Hanna Hiidenpalo, sijoitusjohtaja, puh. 020 703 5668