Elon Työkykyjohtamisen riskimittari auttaa yritystä johtamaan työkykyä ennakoivasti

16.7.2019

Työn murros tuo mukanaan myös uudenlaisia riskejä työkyvylle ja tarvetta uudenlaiselle johtamiselle. Johtamalla työntekijöiden työkykyä oikein, kollektiivisesti ja rakentavasti on mahdollista pysyä mukana työn murroksessa, ja hyötyä myös sen tuomista uusista mahdollisuuksista. 

Elon uusi palvelu Työkykyjohtamisen riskimittari auttaa johtamaan työntekijöiden työkykyä. Se auttaa käyttäjää, esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajaa, hr-vastaavaa, kartoittamaan yrityksen työkykyriskit. Kartoitus nostaa esiin yritykselle yksilöityjä kehitysehdotuksia, jotka auttavat ennaltaehkäisemään mahdollisia työkyvyn haasteita. Näin yritys pystyy kohdistamaan toimenpiteet ennakoivasti sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Palvelu auttaa yritystä johtamaan työkykyä ennakoivasti ja näin mahdollistamaan menestyksen myös jatkossa.

Kartoitus koostuu kuudesta osa-alueesta:

  • toimiala ja yrityksen erityispiirteet
  • johtaminen ja esimiestyö
  • työyhteisön toimivuus
  • fyysinen kuormittavuus
  • henkinen kuormittavuus
  • henkilöstön työkyvyn tukeminen.

Kartoituksen teko vie käyttäjästä riippuen aikaa vain noin 3-10 minuuttia. Kartoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kartoitus on tehty erityisesti pk-asiakkaita silmällä pitäen, mutta se soveltuu myös suurempien yrityksien käyttöön.

Riskimittari on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Riskimittaria tullaan kehittämään edelleen saatujen käyttäjäpalautteiden mukaisesti.

Siirry kartoitukseen >