Elon yhtiökokous valitsi kahdeksan uutta jäsentä hallintoneuvostoon

30.4.2019

Elon varsinainen yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon kahdeksan uutta jäsentä 29.4.2019. Hallintoneuvoston jäsenmäärä väheni 44 jäsenestä 42 jäseneen. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti voiton käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin:

- Stefan Borgman, METO Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja
Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n metsäjohtaja
Ulla Hopponen, Teollisuusliitto ry:n talouspäällikkö
Matti Huutola, SAK ry:n järjestöjohtaja
Heidi Jaara, Wheslyn Group Oy:n toimitusjohtaja
Mats Nyman, Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n toiminnanjohtaja
Millariikka Rytkönen, Tehy ry:n puheenjohtaja
Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n toiminnanjohtaja

Erovuorossa olevista jäsenistä valittiin uudelleen Pekka Metsi, Harri Miettinen, Heikki Pesu, Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Klaus Saarikallio, Tapio Volanen ja Janne Ylinen.

Yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 3 800 euroa. Hallintoneuvoston jäsenet on vakuutettu työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, minkä perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

Elon palkitsemisen periaatteet ovat luettavissa palkka- ja palkkioselvityksessä.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.