Katja Ekman työkykyjohtamisen kehittämispäälliköksi Pohjanmaalle

7.5.2019

Työeläkeyhtiö Elo on nimittänyt Katja Ekmanin Pohjanmaalle työkykyjohtamisen kehittämispäälliköksi 15.4. alkaen.

Ekmanin päätoimipaikka on Vaasa, josta käsin hän työskentelee Pohjanmaan alueella sijaitsevien Elon asiakkaiden kanssa. Ekman keskittyy työssään asiakasyritysten työkykyjohtamiseen liittyvien rakenteiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Hän raportoi tehtävässään työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuoriselle.

Ekman siirtyy Elon palvelukseen vaasalaisen perheyrityksen Oy Ekman Systems Ab:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt myös Vaasan yliopistossa strategisen henkilöstöjohtamisen kehitysprojektien parissa. Ekmanilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto, jossa hänellä on pääaineena henkilöstöjohtaminen. Hänellä on työn alla väitöskirja organisaatioiden muutosprosessien johtamisesta.

– Katjalla on vankkaa osaamista johtamis- ja kehittämistehtävistä. Lisäksi hän ymmärtää erinomaisesti pk-yritysten arkea. Katja on nähnyt hyvin läheltä esimerkiksi toimitusjohtajan työssä, miten valtava merkitys henkilöstöllä on yrityksen menestykselle ja kasvulle. Hän täydentää työkykyjohtamisen asiantuntijatiimiämme erinomaisesti ja vastaa loistavasti Pohjanmaan alueen asiakkaidemme tarpeisiin, Suutela-Vuorinen.

– Yritysten menestys perustuu osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden työpanokseen. Siksi työkykyjohtamisella on erittäin keskeinen rooli liiketoiminnan ytimessä. Työnantajalla on merkittävä vastuu edistää työntekijöidensä työkykyä hyvällä johtamisella ja näin luoda heille mahdollisuudet onnistua tehtävissään. On ilo päästä tekemään merkityksellistä työtä asiakkaidemme ja asiantuntevien kollegoiden kanssa, kertoo Ekman.

Lisätietoja:

Katja Ekman, työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö, puh. 040 750 7868, katja.ekman@elo.fi

Anu Suutela-Vuorinen, palvelujohtaja (työkykyjohtaminen), puh. 020 703 5913

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 040 586 8778, kristiina.nieminen@elo.fi