Tutkimus: Yrittäjien kannattaisi pitää kesälomaa – jatkuvat pitkät työviikot vaarantavat työkyvyn

11.6.2019

Työkykyhaasteita kohtaavat yrittäjät tekevät enemmän töitä ja lomailevat vähemmän kuin hyvinvoivat yrittäjät. Työkykyhaasteiden kanssa painivista yrittäjistä lähes kolmasosa tekee vähintään 55 tuntia töitä viikossa.

Tiedot käyvät ilmi työeläkeyhtiö Elon tutkimuksesta, jossa selvitettiin Suomessa toimivien yrittäjien työhyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä hieman yli 60 prosentin työkyky oli vaarantunut yhdestä tai useammasta tekijästä, joita olivat vähintään lievät työuupumusoireet, alentunut työkyky, heikentynyt oma arvio kyvystä jatkaa työssä kahden vuoden kuluttua, sairauspoissaolot ja taloudellinen ahdinko. Kun eri ikäryhmiä tarkasteltiin, huomattiin, että vaarassa olevien osuus oli suhteellisesti suurin alle 30-vuotiailla.

– Lähes kolmasosa yrittäjistä, joiden työkyky on vaaravyöhykkeellä, kertoi tekevänsä vähintään 55-tuntista työviikkoa. Osa tästä joukosta kertoi työskentelevänsä vähintään 65 tuntia viikossa. Tutkimustiedon mukaan yli 55 tuntia viikossa työskentelevillä on lievästi kohonnut riski saada masennusoireita, kertoo Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Wallin.

61 prosenttia yli 55-tuntista työviikkoa tekevistä yrittäjistä kertoi kärsivänsä vähintään lievästä työuupumuksesta. Alle 55 tuntia työskentelevistä alle puolet kertoi kokevansa työuupumuksen oireita.

Hyvinvoivat yrittäjät lomailevat enemmän ja työskentelevät vapaa-ajalla vähemmän

Tutkimuksen mukaan pitkää työviikkoa painavat työkykyriskissä olevat yrittäjät pitävät vähemmän lomaa kuin muut yrittäjät. Heistä lähes kaksi kolmasosaa (63 %) kertoi lomailleensa vain 1–2 viikkoa, alle viikon tai ei lainkaan viimeisen vuoden aikana. Hyvinvoivista yrittäjistä 59 prosenttia oli lomaillut 3–4 viikkoa tai enemmän.

– Työkykynsä äärirajoilla sinnittelevistä yli kolme neljäsosaa kertoi tekevänsä töitä myös vapaa-ajalla, kun taas hyvässä tilanteessa olevista yrittäjistä 40 prosenttia tekee työtä vapaalla, sanoo Wallin.

Ajoittainen suuri työmäärä ja kova kuormitus eivät itsessään ole vaarallisia, mutta yrittäjä liikkuu riskirajoilla, jos palautumiselle ei jää työpäivien tai -rupeamien välillä aikaa. Yrittäjien olisi hyvä pitää 2–3 viikkoa lomaa vuodessa, jos se vain on mahdollista.

– Jos yrittäjä ei huolehdi työkyvystään, ennen pitkää yritystoiminta ja terveys kärsivät. Työhön palaaminen onnistuneesti voi olla hyvin haastavaa vakavan sairastumisen jälkeen. Pahimmassa tapauksessa yrittäjä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle.

Joka kymmenes yrittäjä työkyvyttömyyseläkkeelle

Joka kymmenes vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli yrittäjä. Heistä yli 60 prosenttia oli miehiä niin Elossa kuin laajemmin työeläkealalla. Elossa vuonna 2018 myönnetyistä uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 15 prosenttia myönnettiin yrittäjille.

– Meillä on hyvin paljon yrittäjäasiakkaita, mikä luonnollisesti heijastuu myös yrittäjien työkyvyttömyystilastoihimme. Oman yrittäjyysosaamisen jatkuva kehittäminen ja sitä tukeva ammatillinen verkostoituminen auttaa yrityksen menestymisessä. Perusasioista huolehtiminen omassa hyvinvoinnissa on erittäin tärkeää – muista nukkua, syödä ja liikkua äläkä jätä näkemättä kavereita!

Elo on Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Noin 40 prosenttia Suomessa toimivista yrittäjistä on valinnut Elon työeläkevakuutuskumppanikseen.

Voit tutustua aiempaan tutkimuksesta julkaistuun tiedotteeseen Elon sivuilla.

Lisämateriaalia tutkimuksesta löydät täältä.

Tietoja tutkimuksesta

Menesty yrittäjänä -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko–kesäkuussa 2018 yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 964 yrittäjää, joista 53 prosenttia on yksinyrittäjiä, 27 prosentilla on 1–4 työntekijää, 13 prosentilla on 5–15 työntekijää ja 7 prosentilla on yli 15 työntekijää. Vastaajista 50,4 prosenttia vastaajista oli naisia, 49,3 prosenttia miehiä ja 0,3 prosenttia ilmoitti sukupuolekseen ”Muu”. Tutkimuksen toteutti työeläkeyhtiö Elon toimeksiannosta VIKTOR Work-Life Metrics Oy.

Lisätietoja:

Marjo Wallin, työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö, puh. 020 703 5260

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 040 586 8778 tai 020 7035 106, kristiina.nieminen@elo.fi