Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2020

11.10.2019

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta vuodelle 2020. Maksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestön aiemmin tekemä kilpailukykysopimus.

Työeläkemaksu säilyy nykyisellä tasolla, mutta maksun jakautuminen muuttuu. Maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta. Työnantajan keskimääräinen maksu pienenee 0,40 prosenttiyksikköä ja työntekijän maksu suurenee 0,40 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2020 työntekijän maksu on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla. Työnantajan maksu on ensi vuonna keskimäärin 16,95 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. Yrittäjien työeläkemaksu säilyy ensi vuonna samalla tasolla eli alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla maksu on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Lue Eläketurvakeskuksen uutinen aiheesta >