TyEL-vakuutusmaksut

Työntekijän eläkemaksu | Maksu on % palkkasummasta 2018 2017    
Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 58,27 €/kk 58,19 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-maksu  (sisältää työntekijän maksuosuuden)
- sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 346 €/ 6 kk

  • Perusmaksu
  • Tilapäinen maksunalennus (vaihtelee työnantajan koosta riippuen)

25,30 %
-
  

25,10 %
-

 

 

 
Sopimustyönantajan maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2016 on ollut vähintään 2 059 500 euroa,  vuoden 2018 vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
Tilapäistyönantajan TyEL-maksu
(sisältää työntekijän maksuosuuden)
 - ei vakinaisia työntekijöitä
 - palkkasumma alle 8 346 €/6 kk
25,30 % 25,10 %

Työntekijän osuus TyEL-maksusta (% palkasta)
 - 17-52-vuotiaan työntekijän osuus
 - 53-62-vuotiaan työntekijän osuus 
 - 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus

6,35 %
7,85 %
6,35 %   

6,15 %
7,65 %
6,15 %

Yrittäjän eläkemaksu | Maksu on % työtulosta  
YEL-maksu
 - 18-52-vuotiaan yrittäjän maksu
 - 53-62-vuotiaan yrittäjän maksu
 - 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta

24,10 %
25,60 %
24,10 %

24,10 %
25,60 %
24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta
 - 18-52-vuotiaan yrittäjän alennettu maksu
 - 53-62-vuotiaan yrittäjän alennettu maksu
 - alennettu maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta

18,798 %
19,968 %
18,798 %

18,798 %
19,968 %
18,798 %
 

Vakuutusmaksukoron vaikutus maksuun

Vakuutusmaksu sisältää aina vakuutusmaksukoron. Korko lasketaan teoreettisesta eräpäivästä (1.7.) varsinaiseen eräpäivään. Vakuutusmaksukorko on 2,0 % 1.1.-31.12.2018. Ennen 1.7. erääntyviä maksuja hyvitetään vakuutusmaksukorolla ja sen jälkeen erääntyviin maksuihin lisätään koron osuus.

TyEL-maksut ja verotus

Yrityksen maksamat TyEL-vakuutusmaksut voidaan vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina eli ns. luonnollisina vähennyksinä. Yritysverotuksessa voidaan tuloista vähentää kuitenkin ainoastaan työnantajan kustannukseksi jäävä osuus kokonaisvakuutusmaksusta.

Työntekijän eläkemaksu on puolestaan työntekijän verotuksessa vähennyskelpoinen.Ota käyttöösi sähköinen lasku

Saat työeläkevakuutuslaskut yrityksesi laskunkäsittelyjärjestelmään tai verkkopankkiin.

Lisätietoja