Tulorekisterin vaikutukset tilitoimistoille

Tulorekisterin tuoma konkreettisin muutos on se, että et ilmoita yrityksen työntekijöiden ansiotietoja enää kuukausittain tai vuosittain Eloon, vaan palkanmaksukohtaisesti suoraan tulorekisteriin. Ilmoitat vuonna 2019 ja sitä myöhemmin maksetut ansiotiedot tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä. Ilmoittamisen tahti siis nopeutuu nykyisestä, mutta jakautuu tasaisemmin ympäri vuoden. Tiedot annetaan työntekijöittäin jokaisesta palkanmaksusta erikseen.

Elo saa ilmoittamasi ansiotiedot tulorekisteristä ja lähettää niiden perusteella laskun. Palkkailmoituksesta lasketaan suoraan oikean suuruinen TyEL-maksu, jolloin vuoden lopussa maksuja ei ole tarpeen tasata vuosilaskennassa. Toisin sanottuna TyEL-maksut ovat aina lopullisia, jos ilmoitetut ansiotiedot ovat oikein.

Tulorekisteriaikaan siirtyminen ei vaadi sinulta mitään toimenpiteitä Elon suuntaan, vaan TyEL-vakuutuksen ilmoitustapa vaihtuu joka tapauksessa tulorekisterin mukaiseksi. TyEL-vakuutusnumerosta, joka on Elon vakuutuksissa muotoa 54-xxxxxxxx, käytetään tulorekisterissä termiä eläkejärjestelynumero. Tulorekisteriin ilmoittaessa pitää palkkatietoilmoituksella ilmoittaa eläkejärjestelynumeron lisäksi työeläkeyhtiön yhtiötunnus. Elon yhtiötunnus on 54.

Vakuutettavat tyosuhteet vuonna 2019 maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin tai palkka.fi:hin.

Vuoden 2018 ansiotietojen ilmoittaminen

Vuoden 2018 ansiotiedot ilmoitetaan nykyiseen tapaan Eloon, samoin ansiotietojen korjaukset, jotka kohdistuvat aikaan ennen vuotta 2019.

Jos olet vuosi-ilmoittaja, tee työntekijöiden ansiotiedoista vuosi-ilmoitus kuten ennenkin. Vuoden 2018 vuosi-ilmoitus on tehtävä 1.12.2018-31.1.2019 välisenä aikana. Jos olet kuukausi-ilmoittaja, teemme vuoden 2018 vuosilaskennan tekemiesi kuukausi-ilmoitusten perusteella. Tarkemmat ohjeet vuosi-ilmoituksen tekoon saat osoitteesta www.elo.fi/vuosi-ilmoitus.

Vuoden 2019 ansiotietojen ilmoittaminen

Heti vuoden 2019 puolella maksettaviin ansioihin liittyvät tiedot ja niihin liittyvät korjaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.

Ilmoitat TyEL-vakuutetuille työntekijöille maksetut palkat tulorekisteriin viimeistään viidentenä (5) kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. YEL- ja MYEL -työtuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Suorituksen maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä eli palkkapäivä.


Maksupäivän jälkeiseen viiden kalenteripäivän laskemiseen otetaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, mutta jos ilmoituksen antamisen eräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.


Esimerkki 1: Jos työntekijöidesi palkkapäivä on torstai 31.1.2019, niin viiden päivän määräaika täyttyy tiistaina 5.2.2019, jolloin sinun tulee viimeistään ilmoittaa torstain ansiot tulorekisteriin. Toisin sanottuna viikonlopun tai pyhäpäivien osuminen määräajan keskelle ei pidennä määräaikaa.


Esimerkki 2: Jos työntekijöidesi palkkapäivä on tiistai 15.1.2019, viiden päivän määräaika täyttyisi sunnuntaina 20.1.2019. Koska ilmoittamisen eräpäivä ei voi olla lauantai, sunnuntai ja muu pyhäpäivä, niin käytännössä viimeinen päivä ilmoittaa palkat on seuraava arkipäivä eli maanantai 21.1.2019. 


Lue lisää tietojen ilmoittamisesta ja tietojen korjaamisesta tulorekisterin sivuilta >

Tiedot työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle

Vanhuuseläkkeen myöntämistä varten tarvitsemme ansiotiedot ja tiedon työsuhteen päättymispäivästä. Ilmoita eläkkeelle siirtyvän henkilön vuoden 2019 ansiotiedot sekä työsuhteen päättymispäivä suoraan tulorekisteriin. Jos työsuhteen päättymisen jälkeen maksetaan ns. loppupalkka, ilmoita työsuhteen päättymispäivä samalla ilmoituksella loppupalkan kanssa. Jos taas ilmoitat ansioita eläkkeen alkamiskuukauden aikana useamman kerran, merkitse työsuhteen päättymispäivä jokaiseen ilmoitukseen.

Huomaathan, että työsuhteen päättymispäivä on vapaaehtoinen tieto tulorekisterissä, mutta vanhuuseläkkeen myöntämistä varten tarvitsemme työsuhteen päättymispäivän.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Voit tehdä ilmoitukset tulorekisteriin:

1 Teknistä rajapintaa pitkin

Palkkajärjestelmään on sisäänrakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin, jota kautta tiedot voi lähettää suoraan. Ilmoittamiseen ei tarvita erillistä kirjautumista tulorekisteriin.

 
2Sähköisen asiointipalvelun kautta

Tiedot annetaan verkkolomakkeella tai lataamalla tiedosto latauspalvelussa osoitteessa www.tulorekisteri.fi. Tietojen ilmoittaminen vaatii erillisen kirjautumisen kyseiseen palveluun.

 
3Erityisestä syystä myös paperilomakkeella

Jos ei voida kohtuudella edellyttää tietojen antamista sähköisesti; esimerkiksi kun kyseessä on luonnollinen henkilö, kuolinpesä, satunnainen tai ulkomainen työnantaja.


Huom! Käyttöön jää myös palkanlaskentaohjelma Palkka.fi, josta tiedot menevät automaattisesti tulorekisteriin.

Tulorekisterin ilmoittamisen aikataulu

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Ilmoitettavien palkkojen tietosisältö on rakennettu yhdessä tiedon käyttäjien ja tuottajien kanssa. Tulorekisterissä tiedon tuottajaksi kutsutaan työnantajaa tai tilitoimistoa, joka tekee palkkailmoituksen. Tiedon käyttäjiä ovat mm. Verohallinto, työeläkelaitokset, Kela ja työttömyysvakuutusrahasto. Elo on siis yksi tiedon käyttäjistä.


Jokaista tulorekisterin tietoa tarvitsee joku käyttäjä ts. turhaa tietoa ei ole. Käyttäjät saavat Tulorekisteristä vain tarvitsemansa tiedot eli tulorekisteri ei tuo mukanaan uusia oikeuksia tiedon käyttäjille.
Palkat ja muut työntekijäkohtaiset tulotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella jokaisesta työntekijästä erikseen. Palkkatietoilmoituksessa on sekä pakollisia, että täydentäviä tietoja valitsemastasi tarkkuustasosta riippuen.


Palkkatietoilmoituksen lisäksi sinun tulee tarvittaessa tehdä myös työnantajan erillisilmoitus. Se sisältää tietoja, jotka eivät koske ketään yksittäistä työntekijää. Tällainen tieto on esimerkiksi se, ettei palkanmaksua ole ollut jonain tiettynä kuukautena laisinkaan.

Lue lisää tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista >

Mikä säilyy ennallaan?

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVerkkopalvelut ovat käytettävissä aina, kun sinulle sopii. TyEL- ja YEL-vakuutusasioissa tavoitat meidät numerosta 020 694 730 arkisin klo 8–16.30.