Työnantaja ja eläkeuudistus

Katso ne 6 asiaa eläkeuudistuksesta, jotka työnantajan on hyvä tietää.

1

Muutokset vakuuttamiseen

Vakuuttamisvelvollisuuden ala- ja yläikärajat muuttuivat. Entistä nuoremmat työntekijät tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella. Ja vastaisuudessa myös TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja nousee, jolloin työntekijä voi kerryttää eläkettä entistä pidempään.

Vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja: 

17-vuotias

on vakuutettava 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen TyEL-vakuutuksella. Muutos tuli voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Vuonna 2016 ikäraja oli 18 vuotta.

Vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajat nousevat 1958 ja sen jälkeen syntyneillä

Vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajat ovat:

68 

vuotta vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä

69

vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä

70

vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Vakuuttamisvelvollisuus on voimassa yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun. Työsopimuslain mukainen eroamisikä määritellään samalla tavalla kuin vanhuuseläkeiän yläraja.


2

Työntekijän maksuosaan muutoksia

Työntekijän maksuosaan tuli kolme eri luokkaa, jonka mukaan työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkasta: 

Perusmaksu

17–52-vuotiaat

Perusmaksu
+ 1,5 %-yksikköä  

53–62-vuotiaat

Perusmaksu

yli 63-vuotiaat.

53–62-vuotiailla on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi maksu, sillä heillä on myös korkeampi eläkekarttuma siirtymäajalla vuosina 2017–2025. Vuonna 2026 siirrytään yhteen perusmaksuun, kun siirtymäaika päättyy.

Kunkin vuoden työeläkevakuutusmaksut, sisältäen työntekijän perusmaksun osuus vahvistetaan aina edeltävän vuoden lopulla.


3

Eläkeikä nousee - milloin työntekijä voi jäädä eläkkeelle?

Työntekijä voi jäädä eläkkeelle valitsemanaan ajankohtana alimman ja ylimmän vanhuuseläkeiän välillä. Eläkeikä nousee asteittain vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Katso esitteestä taulukko eri ikäluokkien eläkeiästä >

Eläkeiät

Vuonna 1965 ja sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan suomalaisten elinikään, ja se vahvistetaan lähempänä eläkeikää. Alin vanhuuseläkeikä nousee korkeintaan kaksi kuukautta per vuosi.

Eläkeuudistuksen myötä henkilölle kerrotaan ns. tavoite-eläkeikä.

Tavoite-eläkeikä = ikä, johon saakka työeläkejärjestelmä kannustaa häntä työskentelemään. Tavoite-eläkeiässä eläke on saman suuruinen kuin vanhuuseläke olisi ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Henkilö voi työskennellä myös täytettyään ylimmän vanhuuseläkeiän, mutta tällöin henkilöä ei tarvitse TyEL-vakuuttaa eikä työstä kartu työntekijälle lisää eläkettä. Ylimmän vanhuuseläkeiän jälkeinen työskentely edellyttää työnantajan ja työntekijän yhteistä sopimusta.


4

Uudet eläkelajit

Eläkeuudistus toi kaksi uutta eläkettä. Uusia osa-aikaeläkkeitä ei myönnetä enää 1.2.2017 alkaen, mutta voimassa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat ennallaan.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä työntekijä voi ottaa eläkettä maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana, vuoden 2025 jälkeen 62-vuotiaana. Kun henkilö ottaa osan eläkettään maksuun ennen alinta vanhuuseläkeikää, vanhuuseläke pienenee pysyvästi.

Eläke ei edellytä työskentelyä tai työnteon vähentämistä. Elo onkin yhteyksissä työnantajaan vain, jos meillä ei ole tiedossa työansioita eläkkeen alkamista edeltävältä vuodelta. Tarvitsemme tiedot eläkkeen laskemiseksi. Työntekijän tuleekin sopia suoraan työnantajan kanssa: jatkaako hän työskentelyä, väheneekö se tai päättyykö työ mahdollisesti kokonaan.

Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä >

Työuraeläke

Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana, jos työuraa on jatkunut 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Vuonna 2017 työuraeläkkeet myönnetään vanhuuseläkkeinä, sillä vanhuuseläkkeen alaikäraja on sama, 63 vuotta.  


5

Eläkkeen määrä

Arvion eläkkeen määrästä voit katsoa www.elo.fi/elakepalvelu >

Eläkettä karttuu: 

 

1,5 %  ansioista vuodessa, myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä

 

1,7 %53–62-vuotiaille (siirtymäajan karttuma vuosina 2017–2025).

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä korkeampaa siirtymäajan karttumaa saavat myös osa-aikaeläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat.

Jos työntekijä siirtää vanhuuseläkkeelle jäämistä yli alimman vanhuuseläkeiän, vanhuuseläkkeen määrää korotetaan. Tämä korotus on 0,4 % jokaiselta siirretyltä kuukaudelta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.

Vastaisuudessa eläkettä karttuu koko palkasta eli työntekijän työeläkevakuutusmaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.  


6

Mihin uudistus ei vaikuta?

Eläkeuudistus ei koske uudistuksen voimaantullessa jo eläkkeellä olevia henkilöitä eikä se vaikuta ennen vuotta 2017 karttuneisiin eläkkeisiin.


Näin menee eläkeuudistus 2017

Sarjakuva 2


Ota yhteyttä

Katso arvio eläkkeesi määrästä tai hae vanhuuseläkettä eläkepalvelussamme!