Muutokset yritystoiminnassa

Yritystoiminnassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla vaikutusta TyEL-vakuutukseen. Kaikissa muutostilanteissa on hyvä olla yhteydessä Eloon.

Muutokset yhtiömuodossa

Yrityksesi omistuksen tai yhtiömuodon muutos voi vaikuttaa TyEL-vakuutukseesi.
Ilmoita näistä muutoksista vapaamuotoisella ilmoituksella Eloon. Ilmoitukseen on hyvä liittää jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta, elinkeinoilmoituksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Yhtiömuodon muutos

Yhtiömuodon muutos on kyseessä esimerkiksi, kun

  • yhtiö jatkaa yksityisen toiminimen toimintaa
  • avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi
  • kommandiittiyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi tai avoimeksi
    yhtiöksi.

Kun yhtiö jatkaa yksityisen toiminimen toimintaa, on aina tehtävä uusi TyEL-vakuutus. TyEL-työsuhteet siirretään uuteen vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta.
Jos y-tunnus ei muutu, korjaamme yrityksesi TyEL-vakuutukseen uudet tiedot rekisteröintipäivästä alkaen.

Jos y-tunnus muuttuu, vanha vakuutus on päätettävä. Uuden, toimintaa jatkavan yrityksen on otettava uusi vakuutus, jos sitä ei ennestään ole.

Omistussuhteiden muutokset

TyEL-vakuutus päätetään aina, kun yksityinen elinkeinonharjoittaja myy liiketoimintansa.

Ilmoita aina avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten muutoksista.
Nämä muutokset eivät vaikuta TyEL-vakuutuksesi voimassaoloon.

Osakeyhtiön osakkaiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa, ellei muutos vaikuta konserniin kuulumiseen. Jos osakas työskentelee yrityksessä, omistusmuutoksista on kuitenkin ilmoitettava, koska omistussuhteiden muutos saattaa vaikuttaa siihen, kuuluvatko omistajat TyEL:n vai YEL:n piiriin. YEL-vakuutus on otettava, mikäli omistusosuus on yksin yli 30 prosenttia tai perheenjäsenten kanssa yli 50 prosenttia.

Sulautuminen ja jakautuminen

Osakeyhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön TyEL-vakuutus päätetään. Vuosi-ilmoittajan TyEL-työsuhteet siirretään seuraavaan vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta.

Jakautumisessa perustetuille yrityksille tehdään uudet TyEL-vakuutukset. Vuosi-ilmoittajan työntekijät siirtyvät uusiin vakuutuksiin työsuhteen katkeamatta. Elo tekee siirrot, kun palkkasummat vuoden alusta siirtohetkeen on saatu.Asioi verkossa

Kirjaudu palveluun sivun oikean ylälaidan Kirjaudu-painikkeella tai ota verkkopalvelu käyttöösi.

Lisätietoja verkkopalvelusta 

Muuttuivatko yhteystietosi?

Ilmoita yhteystietojen muutoksesta