Kun työntekijä jää eläkkeelle

Työntekijän eläkkeelle jäämisestä on hyvä käydä avointa keskustelua työpaikalla. Näin vältytään siltä, että avainhenkilö siirtyy yllättäen nauttimaan eläkepäivistä. Työntekijä hakee eläkettä aina itse, mutta työntekijän eläkkeelle jäämiseen liittyy myös tehtäviä työnantajalle.

Eläkkeen hakemisen vaiheet:

1Työntekijä selvittää tulevan eläkkeensä määrän ja hakee eläkettä.
Nämä hoituvat kätevästi Elon eläkepalvelussa osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. Vinkkaa palvelusta työntekijöillesi.

 1
Työnantaja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin.

Työnantaja ilmoittaa vuoden 2019 ja sen jälkeiset ansiotiedot suoraan tulorekisteriin, myös työntekijän jäädessä eläkkeelle. Jos työntekijä on jäämässä vanhuuseläkkeelle, ansiotietojen lisäksi tulee ilmoittaa tulorekisteriin myös työsuhteen päättymispäivä. Jos työsuhteen päättymisen jälkeen maksetaan ns. loppupalkka, ilmoita työsuhteen päättymispäivä samalla ilmoituksella loppupalkan kanssa. Jos taas ilmoitat ansioita eläkkeen alkamiskuukauden aikana useamman kerran, merkitse työsuhteen päättymispäivä jokaiseen ilmoitukseen. Huomaathan, että työsuhteen päättymispäivä on vapaaehtoinen tieto tulorekisterissä, mutta vanhuuseläkkeen myöntämistä varten tarvitsemme työsuhteen päättymispäivän.

3Elo antaa eläkepäätöksen.
Eläkepäätös toimitetaan ainoastaan työntekijällesi. Päätöksen saatuaan hänen tulee toimittaa Eloon verokortti eläkettä varten.

Huomioithan myös nämä asiat:

Elo
Vanhuuseläke
 • Työntekijäsi voi saada vanhuuseläkkeen, kun hän on täyttänyt vähintään alimman eläkeikänsä ja työsuhde on päättynyt. Sovi työntekijäsi kanssa työsuhteen päättämisestä ja eläkkeen alkamisajankohdasta. Työsuhde tulee irtisanoa normaaleja irtisanomisaikoja noudattaen.
 • Eläke alkaa aina kuukauden 1. päivä, kun sen saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Työsuhteen päättyminen kannattaakin ajoittaa edeltävän kuukauden loppuun.
Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Työntekijäsi osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidoksissa työntekoon tai sen lopettamiseen eikä ansioihin. Sen voi saada 61-vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole muulla omalla eläkkeellä.
 • Mikäli työntekijäsi työskentelee eläkkeen rinnalla, työsuhde tulee vakuuttaa.
Eläke tai etuus työntekijäsi työkyvyn heikentyessä
 • Ammatillinen kuntoutus tähtää työntekijäsi työssäpysymiseen. Työntekijäsi hakiessa ammatillista kuntoutusta, tarvitsemme työnantajan kuvauksen työntekijän työssä selviytymisestä.
 • Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa pääsääntöisesti Kelan maksaman sairauspäivärahan jälkeen eli noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä taas työntekijäsi saa hakemuksesta ennakkopäätöksen ja voi siirtyä eläkkeelle, kun ansiot ovat laskeneet 60 % aiemmista vakiintuneista ansioista.
 • Työuraeläke on tarkoitettu 63-vuotta täyttäneille henkilöille, joiden työkyky on alentunut ja on tehnyt raskasta työtä läpi työuransa eli vähintään 38 vuotta.
Perhe-eläke
 • Perhe-eläkettä hakee työntekijäsi omaiset.

Lomakkeet eläkettä tai etuutta haettaessa:

Työnantajan kuvauksen toimittaminen Eloon

Toimita työnantajan kuvaus suojatulla yhteydellä osoitteeseen elakeasiakirjat@elo.fi. Lomakkeen voi toimittaa myös työntekijän täyttämän hakemuksen liitteenä.

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVerkkopalvelut ovat käytettävissä aina, kun sinulle sopii. TyEL- ja YEL-vakuutusasioissa tavoitat meidät numerosta 020 694 730 arkisin klo 8–16.30.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >