Työpaikan järjestelyillä tukea työkyvylle

Työkokeilu ja työhönvalmennus ovat työeläkekuntoutusta, joka usein tapahtuu kuntoutusta tarvitsevan työntekijän, eli kuntoutujan, omalla työpaikalla. Tavoitteena on muokata työntekijän työtehtävät sellaisiksi, että hän voi jatkaa työelämässä sairaudestaan huolimatta.

Työkykyä työeläkekuntoutuksella -esite (pdf) >

Työkokeilu

Työkokeilu soveltuu muun muassa tukemaan työhön paluuta sairausloman jälkeen. Työkokeilu voi sisältää tarvittaessa sekä työtehtävien että työajan joustoja ja järjestelyjä. Kokeilun avulla kuntoutuja esimerkiksi oppii uusia työtehtäviä tai kokeilee erilaisten tehtävien sopivuutta itselleen. Työkokeilu kestää keskimäärin kolme kuukautta. Työterveyshuollon on hyvä olla mukana jo työkokeilun aloituspalaverissa, jossa työajasta ja työtehtävistä sovitaan. Lisäksi yhteisiä palavereja on syytä sopia työkokeilun ajalle, jotta työntekijän selviytymistä voidaan yhdessä arvioida. Työkokeilun muutoksista, kuten esimerkiksi yli kahden viikon katkoksesta työkokeilussa, tulee ilmoittaa myös Eloon.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yksilöllinen ohjelma, jonka tavoitteena on oppia työ käytännössä. Valmennus voi kestää useita kuukausia ja se voi myös olla jatkoa työkokeilulle. Työhönvalmennukseen voi kuulua myös opiskelua työpaikan ulkopuolella. Työhönvalmennuksesta tehdään kirjallinen suunnitelma kuntoutujan ja työnantajan yhteistyönä. Suunnitelmassa ilmoitetaan työhönvalmennuksen kesto ja siihen sisältyvät koulutusjaksot sekä ulkopuolisten koulutusten kustannuksista.

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen ajalta työntekijä saa Elosta kuntoutusrahaa. Jos työnantaja maksaa palkan työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Jos kuntoutuja ei saa palkkaa, Elo järjestää hänelle myös työtapaturmavakuutuksen työkokeilun ja työhönvalmennuksen ajaksi. Työkokeilu ja työhönvalmennus ovat siten myös työnantajan näkökulmasta hyviä tapoja turvata työntekijän paluu entisiin tai uusiin työtehtäviin yrityksessä.  


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Mitä tapahtuu, jos työnantaja ei pysty järjestämään työkokeilua omalla työpaikalla?

Jos työkokeilua ei voida järjestää omalla työpaikalla, etsimme yhdessä työkokeilu- tai opiskelupaikkaa muualta esimerkiksi ulkopuolista palveluntuottajaa hyödyntäen. Työkokeilua muulla työnantajalla tuetaan aivan samanlaisin etuuksin ja sen aikana selviää, pystyykö kuntoutuja työhön.

Työpaikan järjestelyillä tukea työkyvylle

Työpaikan järjestelyillä tukea työkyvylle