Työkalut yrityksen käyttöön

Suunnittele kehitystyö

Yrityksissä tehdään paljon kehitystyötä, jolla pyritään edesauttamaan henkilöstön työssäjaksamista. Usein erilaiset toimenpiteet hukkuvat päivittäisen arjen ja esimiestyön keskellä eikä aikaa kehittämistyölle tahdo löytyä.

Kehitystyön alkaessa tulee hankkeelle rakentaa realistinen aikataulu, määrittää vastuulliset henkilöt ja kartoittaa tarvittavia resursseja, mm. aikaa ja rahaa.

Kaikella kehitystyöllä tulee olla tavoite eli yhteisesti sovittuna, mitä halutaan parantaa ja mille tasolle. Näin ollen kehityshankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin kannalta on hyvin tärkeätä tietää lähtötaso (osaaminen, sairauspoissaolot, koettu työpaikkakiusaaminen tmv.).

Ota käyttöön Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämissuunnitelma, joka auttaa sinua rakentamaan kehityshankkeille aikataulua ja seuraamaan sen jalkautumista.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämissuunnitelma >

Varhaisen tuen mallin rakennuspalikat

Varhainen tuki (VATU) tarkoittaa yrityksessä sovittuja yhteisiä toimintatapoja, joilla tavoitellaan työssäjaksamisen haasteiden varhaista havainnointia ja joilla pyritään antamaan konkreettista tukea työssä jaksamiseen.

Olemme koonneet yritysten käyttöön selkeät oppaat liittyen varhaisen tuen malliin.

Askeleet kohti varhaisen tuen mallia >
Varhaisen tuen lomake >
Esimiesopas varhaisen tuen keskusteluun >
Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö >


Muualla verkossa

Tutustu työelämän kehittämisen ajankohtaisiin kuulumisiin ja työkaluihin.

Työelämä 2020 -hanke >
Sykettätyöhön.fi >