Suoraan sisältöön

Palvelut kartoittamiseen

Elon palvelut kartoittamiseen helpottavat yrityksesi työkykyjohtamista ja tuovat työhön vaikuttavuutta

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen edistää yrityksesi liiketoimintaa ja tuo merkittäviä säästöjä. Ota käyttöösi Elon työkykyjohtamisen työkalut ja tee tulosta.

Työkykyjohtamisen riskimittari

Työkykyjohtamisen riskimittari kartoittaa yrityksesi henkilöstöön ja toimintatapoihin sekä osaamiseen liittyviä kehittämistarpeita työkykyjohtamisen näkökulmasta. Vastattuasi kysymyksiin saat palautteena raportin yrityksen nykytilasta sekä yksilöidyt kehittämisehdotukset työkyvyn johtamiseen. Työkalun avulla pystyt kohdistamaan toimenpiteet ennakoivasti sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kartoitus on tarkoitettu yrityksen johdon tai HR-vastaavien täytettäväksi ja vie aikaa vain muutaman minuutin. 
Työkykyriskimittari

Työyhteisömittari

Asiakkaillemme maksuton Elon työyhteisökysely, Työyhteisömittari, on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kysely koostuu viidestä osa-alueesta: oma työni, työyhteisön toimivuus, lähiesimieheni toiminta, osaaminen ja uudistuminen sekä toimintakyky ja voimavarat. Asiakasyrityksen henkilöstö voi vastata kyselyyn joko tietokoneella tai mobiililaitteella.

Tulosraportti löytyy yrityksen työtilasta heti sovitun vastausajan päätyttyä. Vastauksia voi tarkastella tiimeittäin tai koko yrityksen tasolla ja vertailuaineistoa kertyy myös toimialakohtaisesti. Myöhemmin, kun kysely on ehditty toteuttaa useampaan kertaan, yrityksesi pystyy kätevästi vertailemaan tuoreita tuloksia aikaisempiin omiin tuloksiin. Tulosten tulkintaan ja jatkokäsittelyyn saat tukea Elon työkykyjohtamisen kehittämispäälliköiltä virtuaalisesti tai kasvokkain.

Saat kyselyn käyttöösi ottamalla yhteyttä oman alueesi yhteyspäällikköön tai työkykyjohtamisen asiantuntijaan.