Suoraan sisältöön

Työkalut Elon verkkopalvelussa

Verkkopalvelustamme löydät yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut. Työkalujemme avulla pystyt johtamaan yrityksesi työkykyasioita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Verkkopalvelun työkalut auttavat yritystäsi kehittämistarpeiden määrittelyssä ja hankesuunnitelmien rakentamisessa ja toteuttamisessa.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Työkykyjohtamisen itsearviointi

Nykytilan kartoittamisen työkalu, Työkykyjohtamisen itsearviointi, antaa yleiskuvan yrityksesi työhyvinvointiin vaikuttavien toimintatapojen nykytilasta ja mahdollisuuden verrata saatua pistemäärää muiden samankokoisten yritysten tilanteeseen. Lisäksi se auttaa kohdentamaan yrityksesi työkykyjohtamisen hankkeita ensisijaisesti parannusta vaativiin asioihin ja siten lisäämään toiminnan vaikuttavuutta.

Itsearvioinnissa arvioidaan mm. yrityksen yhteistyötä, rooleja ja vastuualueita sekä työkyvyn johtamisen toimintamalleja. Tavoitteena on, että yrityksessä sisäiset toimintatavat ovat systemaattisia ja kaikkien osapuolten tiedossa, jotta henkilöstön työkykyä johdetaan tavoitteellisesti. Itsearvioinnin löydät Elon verkkopalvelusta.
sisältökuva

Hankesuunnitelma yrityksen käyttöön

Hankesuunnitelma auttaa työkykyjohtamisen kehitystyön suunnittelussa ja tavoitteiden seurannassa. Sen avulla yrityksesi kehitystoimet kohdentuvat tärkeimpiin työkykyjohtamisen kartoituksesta esille nouseviin kehittämistarpeisiin. Hankesuunnitelmaan kannattaa kirjata valittujen kehittämiskohteiden osalta toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit, vastuuhenkilöt, tarkempi aikataulu sekä kustannukset. Myös todettu tarve eli hankkeen taustalla oleva riski on hyvä kirjata hankesuunnitelmaan.

Hankesuunnitelma auttaa myös arvioimaan toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuutta hankesuunnitelmassa olevien kysymysten avulla. Kirjaa muistiin keskeiset tulokset ja pohdi samalla, miten ne näkyvät sovituissa mittareissa. Omana kohtanaan voit arvioida, mikä on toteutetun hankkeen vaikutus työkykyjohtamiseen ja sen kustannuksiin. Tässä pohdinnassa apunasi on myös Elon työkykyjohtamisen asiantuntija. Hankesuunnitelman löydät Elon verkkopalvelusta.
Työkykyjohtamisen hankesuunnitelma

Eläkkeet ja kuntoutus-osio

Kuvitus: eläkkeet ja kuntoutus -osion ikoniKeskeistä tietoa työkykyjohtamisen tueksi tarjoaa myös Elon verkkopalveluiden Eläkkeet ja kuntoutus-osio, josta löydät mm. tiedot yrityksesi työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustapauksista kustannusvaikutusarvioineen ja jossa voit arvioida työkyvyttömyyseläkkeiden vaikututa yrityksesi maksuluokkaan.

Raportit-osio

Raportit-osiosta näet keskeisiä työkykyjohtamiseen vaikuttavia tunnuslukuja, mm. kuvion henkilöstön ikärakenteesta sekä myönnettyjen työkyvyttömyysetuuksien diagnoosijakauman omassa yrityksessäsi ja omalla toimialallasi. Voit myös seurata työkykyjohtamisen vuosikustannuksia ja investointeja sekä arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Raportit löydät Elon verkkopalvelusta.

Oppaat ja esitteet

ikoni: koulutusTyökykyjohtamisen käsikirjasta löydät kootusti työkaluja arjen johtamiseen sekä toimintamalleja haastavampiin tilanteisiin. Työkalut auttavat esimiestä tukemaan työntekijöitä työssä suoriutumisessa ja tavoitteisiin pääsemisessä. 

Näyttöön pohjautuva opas masennusta sairastavien tukemiseksi työpaikalla auttaa työpaikan eri osapuolia tukemaan masennukseen sairastunutta työntekijää. Oppaaseen on koottu paras tutkimusnäyttö ja yhdistetty siihen ammattilaisten asiantuntemukseen perustuvaa tietoa sekä masennuksen sairastaneiden henkilöiden kokemuksia.

Oppaat ovat ladattavissa Elon verkkopalvelusta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Asiakkaiden kokemuksia Elon verkkopalvelusta

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Miksi työkykyjohtaminen on tärkeää?

Royal Ravintolat Oy:n henkilöstöjohtaja Anne Kokkonen kertoo kuinka Elon verkkopalvelu tukee yritystä henkilöstön työkyvyn johtamisessa.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Toimiva työväline työkyvyn kehittämiseen

Amplit Oy:n henkilöstöpäällikkö Eevamaria Masalin kertoo, miten Elon verkkopalvelu on auttanut heitä työkykyasioiden haltuunotossa.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Elon verkkopalvelu helpottaa työntekoa

RTK-palvelluiden Sinituulia Valkonen kertoo, miten Elon verkkopalvelu on helpottanut hänen työtään.

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

  • asiakkaiden uutiskirjeen
  • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
  • tilitoimistojen uutiskirjeen.

     

Lue lisää ja tilaa >