Suoraan sisältöön

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä. Tarkoituksena on siten mahdollistaa työntekijän pysyminen työelämässä sairauden aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Lähtökohtana on aina sairauden, vian tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka, joka todennäköisesti toteutuu ilman tarkoituksenmukaisia kuntoutustoimenpiteitä.

Työntekijän työkyvyn oikea-aikaisesta tukemisesta hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.

kuvitusikoni: paristo

Ammatillisen kuntoutuksen hyödyt työnantajalle

Taloudelliset säästöt

 • Kuntoutuksen edullisuus verrattuna työkyvyttömyyseläkkeeseen.
 • Säästöt sairauspoissaoloissa.
 • Säästöt vaihtuvuuskustannuksissa.
 • Pienempi korotuspaine työeläkemaksuihin.

Osaava henkilöstö

 • Kokeneen työntekijän pysyminen yrityksessä.
 • Ammattitaidoltaan uusiutunut työntekijä.
 • Kuntoutussuunnitelma työpaikan tarpeisiin.

Henkilöstöstä huolehtiva yrityskuva

 • Hyvät rekrytointimahdollisuudet.

Ammatillisen kuntoutuksen hyödyt työntekijälle

Työelämä jatkuu

 • Sisältöä ja merkitystä elämään.
 • Palkka yleensä suurempi kuin eläke.
 • Vanhuuseläke karttuu paremmaksi työssä.

Henkilökohtainen kehittyminen

 • Osaaminen laajenee.
 • Työmarkkinakelpoisuus paranee.

Elämänlaatu paranee

 • Toimintakyky paranee.

Kuntoutuksella voidaan tukea:

 • Työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen.
 • Siirtymistä terveydentilaan paremmin sopiviin työtehtäviin.
 • Ammatin vaihtamista terveydentilaan sopivaksi.
Kuvitus: eläkkeet ja kuntoutus -osion ikoni

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Työnantajan tehtävät kun työntekijän työkyky on heikentynyt

1Ota asia puheeksi työntekijäsi kanssa.
2Järjestä työkykyneuvottelu työntekijän, työterveyshuollon ja tarvittaessa henkilöstöhallinnon kanssa.
3Neuvo työntekijääsi hakemaan ammatillista kuntoutusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.
4Ohjaa työntekijääsi laittamaan kuntoutushakemuksen liitteeksi työkykykeskustelusta laadittu pöytäkirja.
5Täytä kuvaus työntekijän työtehtävistä kuntoutushakemuksen liitteeksi.
6Seuraa kuntoutuksen onnistumista.
7Jos maksatte työntekijälle palkkaa kuntoutuksen ajalta, ilmoita Eloon tilinumero kuntoutusrahan maksamiseksi työnantajalle
8Ilmoita Eloon kuntoutuksen aikana tapahtuvista muutoksista, esim. yli 2 viikon sairauslomasta tai vuosilomasta (yleensä 6 kuukauden työkokeilu voi sisältää viikon lomaa).

Ammatillisen kuntoutuksen lomakkeet ja ohjeet työnantajalle

Ikoni: lataa tiedostoTyöeläkekuntoutuksella takaisin työelämään
Ikoni: lataa tiedostoTyönantajan kuvaus työntekijän työstä ja työssä selviytymisestä
Ikoni: lataa tiedostoTyönantajan arvio työkokeilusta / työhönvalmennuksesta
Ikoni: lataa tiedostoSopimus työkokeilusta/työhönvalmennuksesta
Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >