Työhyvinvointikoulutukset

Koulutukset keväällä 2019

ikoni: koulutus
3.4.2019 | Työstä kykyä! | Helsinki

Koulutuksen tavoite: Osallistujalla on koulutuksen jälkeen entistä enemmän ymmärrystä ja valmiuksia hyödyntää muutosta työhyvinvointiin ja työssä jatkamiseen liittyvissä haasteissa.

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt

Teemat:

 • Mistä työhyvinvointi rakentuu?
 • Miten muutokset työssä vaikuttavat työhyvinvointiin?
 • Muuttuuko työhyvinvointi ja mihin suuntaan?
 • Mielenterveys ja työ
 • Saako sairaana olla töissä?
 • Sairausläsnäolo (presenteismi) työpaikan ilmiönä
 • Ratkaisuja sairausläsnäoloon

Koulutus sisältää: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa ja keskustelua

Kouluttaja: Asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo, Työeläkeyhtiö Elo

Aikataulu:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Koulutus alkaa
12:00 Koulutus päättyy

 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

9.4.2019 | Itseohjautuvan kulttuurin mahdollistaminen organisaatiossa | Turku
Koulutuksen tavoite:
 • Saada käsitys itseohjautuvuudesta käsitteenä.
 • Hahmottaa, mitä itseohjautuvuuden lisääminen organisaation kulttuurissa vaatii toiminnalta yleisesti.
 • Ymmärtää yksilön näkökulmasta minkälaisia vaatimuksia itseohjautuvuus asettaa.
 • Saada ensimmäiset työkalut itseohjautuvuuden kulttuurin kehittämiseksi ja tukemiseksi.
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja organisaation kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua
 
Teemat:
 • Mitä itseohjautuvuus on? Itseohjautuvuuden määrittely.
 • Miksi itseohjautuvuus on pinnalla juuri nyt? Itseohjautuvuuden hyödyt.
 • Mitä kulttuuri on? Miten kulttuuria voi kehittää? Miten itseohjautuvuus ja kulttuuri liittyvät toisiinsa.
 • Itseohjautuvuuden vaatimukset organisaation toiminnalle. Millaisia haasteita tähän voi liittyä.
 • Itseohjautuvuuden johtaminen:
  • Itseohjautuvuuden ja johtajuuden vaatimukset ihmiskäsitykselle.
  • Vallan siirto ja päätöksenteon edellytykset
  • Itseohjautuvuuden vaatimukset yksilölle ja tiimeille. Mitä tehdä toisin?
 • Miten lähteä lisäämään itseohjautuvuutta organisaatiossa? Miten tukea yksilöitä muutoksessa?

Kouluttaja: Nina Rinne, Sitomo Oy:n organisaatioiden kehittäjä
 
Aikataulu:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Koulutus alkaa
12:00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

9.4.2019 | Henkilöstötuottavuuden johtaminen - perusteet haltuun | Lahti

Koulutuksen tavoite: Osallistujalla on koulutuksen jälkeen selkeä näkemys, miten henkilöstötuottavuutta kehitetään heidän toimialansa luomien liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Koulutus antaa eväitä henkilöstötuottavuuden suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaamiseen.
 
Kohderyhmä:
Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa:
Ennakkokysely, asiantuntijaluento, oman yrityksen ratkaisujen ohjattua pohdintaa
 
Teemat:

 • Henkilöstötuottavuuden johtamisen (HTJ) yhteys yrityksen liiketoimintaan
 • Johdon päätökset ja prosessit HTJ:ssa
 • Henkilöstön kehittämisprosessit HTJ:ssa
 • HTJ:n taloudelliset hyödyt – henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen kestävä kasvu
 • HTJ:n suunnitelman askeleet vaiheittain

Kouluttaja: Kouluttajana toimii FT Ossi Aura, joka on tutkinut ja kehittänyt henkilöstötuottavuutta ja sen osa-alueita jo lähes 30 vuoden ajan.
 
Aikataulu:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Koulutus alkaa
12:00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

16.4.2019 | Nuoren mielen kohtaaminen ja johtaminen | Oulu

Mitä on hyvä tietää nuoren mielen hyvinvoinnista työelämässä? Miten toimin kun herää huoli nuoresta työntekijästä?
 
Koulutuksen tavoite: Lisätä ymmärrystä työelämän näkökulmasta nuoren mielen kehitysvaiheista sekä antaa ymmärrystä ja osaamista siihen, miten johtamalla voidaan tukea nuorta mieltä ja vahvistaa työssä onnistumisen tunnetta.
 
Koulutus sisältää: Lyhyitä luento-osuuksia, keskustelua ja yhdessä työskentelyä.
 
Kouluttaja:  Susanna Kosonen, Mielenterveysseura ry
 
Koulutuksen ohjelma:
 
8.30–9.00 Kahvit ja ilmoittautuminen
 
9.00–9.10 Tervetuloa! Elon alkusanat
 
9.10–10.30 Onko nuoren mielessä mitään mieltä?

 • Nuoren mielen hyvinvointi ja kehitys
 • Työelämässä hyvä mieli tuottaa ja tekee

10.30–10.45 Tauko
 
10.45–12.00 Mitä tehdä kun huoli herää tai törmätään kriiseihin?

 • Nuoruudessa esiintyviä tyypillisimpiä huolia ja kriisejä – miten ne voivat näkyä työpaikalla?
 • Miten toimin kun huoli herää työpaikalla?

Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

7.5.2019 | Luottamus toimivan tiimin perustana | Helsinki

Koulutuksen tavoite: Päämääränä on lisätä ymmärrystä siitä, mistä luottamus rakentuu ja mikä merkitys sillä on ihmisten välisessä toiminnassa sekä toimivan tiimin rakentumisessa.

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt

Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua

Teemat:

 • Minkälaiseen yrityskulttuuriin uskomme?
 • Luottamuksen eri tasot ja ilmenemismuodot
 • Miksi luottamusta tarvitaan ja miten sitä rakennetaan
  • Miksi luottamuksen voi menettää?
 • Kommunikaation onnistuminen edellytykset
 • Mihin johtamista tarvitaan?
 • Johtopäätökset: mitkä asiat voimme heti viedä käytäntöön?

Kouluttaja: Juri Haverinen, Ave Group Oy
 
Aikataulu:
8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Koulutus alkaa
12:00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

 

14.5.2019 | Tunteiden johtaminen | Tampere
Tänä päivänä voimme vielä ohittaa tunteet “vaaleanpunaisena höttönä”, mutta tunteiden ymmärtäminen ja johtaminen tulevat olemaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Tekoäly ja robotisaatio tulevat tekemään osan tietotyöstä, mutta suurin osa ihmisille jäävästä työstä vaatii kuitenkin korkeaa tunneälyä.
Koulutuksen jälkeen tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tunteet ovat?
 • Miksi tunteet ovat välttämätön työelämän taito varsinkin tekoälyn aikakaudella?
 • Mikä estää tänä päivänä tunteiden kohtaamisen ja mitä sille voisimme tehdä?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut omien tunteiden johtamiseen?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut luotettavan ilmapiirin luomiseksi?

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa opit, kuinka pystyt tunteita paremmin ymmärtämällä ja aktiivisesti johtamalla parantamaan kohtaamisia niin itsesi kuin asiakkaittesi ja kollegoittesi kanssa.
 
Kohderyhmä: Kaikki itsensäjohtamisesta ja kohtaamisten parantamisesta kiinnostuneet.
 
Työtapa: Oppimisessa on mukana tiedettä, luentoa, keskusteluja ja lukuisia käytännön vinkkejä ja kirjasuosituksia. 
 
Kouluttaja: Camilla Tuominen, Emotion Tracker (F8 Helsinki Oy)
 
Aikataulu:
8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Koulutus alkaa
12:00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

21.5.2019 | Välitä ja ennakoi - sanoista tekoihin | Jyväskylä
Koulutuksen tavoite: Välitä ja ennakoi –sanoista tekoihin -koulutuksen tavoitteena on varhaisen tuen mallin käytännön toiminnan tarkastelu. Jos teet asiat aina samalla tavalla, miksi odotat erilaista lopputulosta?
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt, jotka käyvät varhaisen tuen puheeksiottoja ja kehittävät prosessia.
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua.
 
Teemat:
 • Miten saada konkretiaa ja sisältöä varhaisen tuen keskusteluihin?
 • Mikä on seuraava askel keskustelun jälkeen?
 • Millä tavalla esimies voi edesauttaa keskustelun luottamuksellista ilmapiiriä?
 • Signaalien ja hälytysmerkkien tunnistaminen.
 
Kouluttaja: Työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Antti Keskitalo ja Heidi Tuohimaa-Niemelä
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

 

21.5.2019 | Nuoren mielen kohtaaminen ja johtaminen | Turku

Mitä on hyvä tietää nuoren mielen hyvinvoinnista työelämässä? Miten toimin kun herää huoli nuoresta työntekijästä?

Koulutuksen tavoite: Lisätä ymmärrystä työelämän näkökulmasta nuoren mielen kehitysvaiheista sekä antaa ymmärrystä ja osaamista siihen, miten johtamalla voidaan tukea nuorta mieltä ja vahvistaa työssä onnistumisen tunnetta.

Koulutus sisältää: Lyhyitä luento-osuuksia, keskustelua ja yhdessä työskentelyä.

Kouluttaja: Susanna Kosonen, Mielenterveysseura ry

Koulutuksen ohjelma:

8.30–9.00 Kahvit ja ilmoittautuminen

9.00–9.10 Tervetuloa! Elon alkusanat

9.10–10.30 Onko nuoren mielessä mitään mieltä?

 • Nuoren mielen hyvinvointi ja kehitys
 • Työelämässä hyvä mieli tuottaa ja tekee

   

10.30–10.45 Tauko
 
10.45–12.00 Mitä tehdä kun huoli herää tai törmätään kriiseihin?
 • Nuoruudessa esiintyviä tyypillisimpiä huolia ja kriisejä – miten ne voivat näkyä työpaikalla?
 • Miten toimin kun huoli herää työpaikalla?
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

22.5.2019 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Vaasa
Koulutuksen tavoite: Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Koulutuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Koulutus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Koulutus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Kouluttaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Koulutus alkaa
12:00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu koulutukseen

Työhyvinvointikorttikoulutukset

ikoni: koulutus
15.5.2019 Espoo

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon työhyvinvointipalvelut toivottaa sinut tervetulleeksi työhyvinvointikorttikoulutukseen!
 
Elon pääkonttori, Espoo, 15.5.2019
 
Kouluttajat: Työeläkeyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Marja Konttila ja Marja-Liisa Lehtinen

 
Työeläkeyhtiö Elo tarjoaa kehittämisen apuvälineeksi työhyvinvointikorttikoulutuksen. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työpaikalla käynnistyy työhyvinvointia edistäviä prosesseja ja yhteistyö työhyvinvoinnin kehittämisessä lisääntyy. Koulutuksessa käydään läpi työhyvinvoinnin perusasioita ja selkiytetään rooleja sekä vastuita työhyvinvointityössä. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki Elon asiakkaat – koulutukseen tai työpaikan tehtävään katsomatta!
 

Koulutuksen ohjelma ja aikataulu:


8:30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
 
9:00 Työhyvinvoinnin kokonaisuus
 • Mistä työhyvinvointi koostuu?
 • Kehittäminen, roolit ja vastuut
 • Säädösperusta
 • Tuottavuus ja työhyvinvointi
Johtamalla työhyvinvointia
 • Esimiestyö ja työhyvinvointi
 • Itsensä johtaminen
 • Työkyvyn edistäminen
 • Ammattitaito ja osaaminen
11:30 Lounas
 

12:30 Edellinen aihe jatkuu
 
Toimiva työyhteisö
 • Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen
 • Häiriötilateet ja toimintamallit häiriötilanteissa
 • Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Mitä teemme seuraavaksi?
 
Tentti
 
16:00 Koulutuksen päätös

 
Koulutukseen sisältyy ennen koulutusta toteutettava oman työpaikan työhyvinvoinnin arviointitehtävä. Se auttaa arviomaan, mitkä työhyvinvoinnin osa-alueet työpaikalla ovat hyvin ja mitkä tarvitsevat kehittämistä. Koulutuspäivä päättyy tenttiin, jonka hyväksytysti suorittamisesta myönnetään työhyvinvointikortti.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kiinnostuitko?

Lataa tuorein koulutuskalenteri (PDF) >

Haluatko saada uusimmat koulutusuutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa työkykyjohtamisen uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tarjonnastamme.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työhyvinvoinnin uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >