Työhyvinvointikoulutukset

Koulutukset syksyllä 2018

Kuva koulutuksesta
11.9.2018 Uusi HR, Turku
Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa käsitellään positiivisesti, käytännönläheisesti ja avoimesti keskustellen HR:n uudistumistarpeen syitä sekä viitoitetaan tietä tulevaisuuden HR:ään niin ajattelun, kuin konkreettisten tekojenkin tasolla. Koulutuksen jälkeen sinulla on peruskäsitys siitä, kuinka HR voi hyötyä Lean-ajattelusta, kuinka HR nivotaan elimelliseksi osaksi liiketoimintaa ja kuinka HR voi aidosti toimia organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden työn muutosagenttina. Koulutuksen lopuksi pohdimme yhdessä, mitä kaikkea muutos vaatii meiltä jokaiselta ja toisaalta – mitä se meille myös antaa.
 
Kohderyhmä: HR-asioiden parissa työskentelevät
 
Työtapa: Luento sekä fasilitoitu keskustelu ryhmissä
 
Teemat:
 • HR
 • Muutos
 • Lean
 • Organisaatiokulttuuri
 • Ihmiskäsitys
 
Kouluttaja: Aki Ahlroth
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
12.9.2018 Työyhteisön tasapainon turvaaminen, Helsinki
Tapahtuma on täynnä.
13.9.2018 Voiko työkykyä johtaa?, Tampere
Koulutuksen tavoite: Osallistujalla on koulutuksen jälkeen entistä enemmän valmiuksia käsitellä työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja työssä jatkamisen tukeen liittyviä kysymyksiä.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt.
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua.
 
Teemat:
 • Mitä on työkyky ja miten siihen vaikutetaan?
 • Onko sairauslomia mahdollista vähentää?
 • Mitä työterveyshuollolta voi vaatia?
 • Miten hyödyntää esimiehiä ja työyhteisöjä työkykyjohtamisessa?
 • Kun tuntuu, ettei mikään auta…
 
Kouluttaja:Asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo, Työeläkeyhtiö Elo
 
Päivän aikataulu:
8:30   Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00   Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
25.9.2018 Välitä ja ennakoi - sanoista tekoihin, Oulu
Koulutuksen tavoite: Välitä ja ennakoi –sanoista tekoihin -koulutuksen tavoitteena on varhaisen tuen mallin käytännön toiminnan tarkastelu. Jos teet asiat aina samalla tavalla, miksi odotat erilaista lopputulosta?
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt, jotka käyvät varhaisen tuen puheeksiottoja ja kehittävät prosessia.
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua.
 
Teemat:
 • Miten saada konkretiaa ja sisältöä varhaisen tuen keskusteluihin?
 • Mikä on seuraava askel keskustelun jälkeen?
 • Millä tavalla esimies voi edesauttaa keskustelun luottamuksellista ilmapiiriä?
 • Signaalien ja hälytysmerkkien tunnistaminen.
 
Kouluttaja: Työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Antti Keskitalo ja Heidi Tuohimaa-Niemelä
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
25.9.2018 Organisaation resilienssi - elinvoimaisena muutoksissa, Vaasa
Koulutuksen tavoite: Esitellä keinoja organisaation resilienssin tukemiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua
 
Teemat:
 • Muutosjoustavuus eli resilienssi organisaation toimintaa ohjaavana ajattelumallina
 • Toimintaympäristön poikkeamien hyödyntäminen uudistumisen lähteenä
 • Strategisesti ketterät toimintatavat yhteisön taitoina
 
Kouluttaja: Jukka-Pekka Heikkilä, PsM, organisaatiokonsultti, Humap Oy
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
9.10.2018 Organisaation resilienssi - elinvoimaisena muutoksissa, Kuopio
Koulutuksen tavoite: Esitellä keinoja organisaation resilienssin tukemiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua
 
Teemat:
 • Muutosjoustavuus eli resilienssi organisaation toimintaa ohjaavana ajattelumallina
 • Toimintaympäristön poikkeamien hyödyntäminen uudistumisen lähteenä
 • Strategisesti ketterät toimintatavat yhteisön taitoina
 
Kouluttaja: Jukka-Pekka Heikkilä, PsM, organisaatiokonsultti, Humap Oy
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
10.10.2018 Tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä Leanin avulla, Helsinki
Tapahtuma on täynnä.
10.10.2018 Työyhteisön tasapainon turvaaminen, Jyväskylä
Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa annetaan konkreettisia neuvoja työyhteisön tasapainon saavuttamiseen ja turvaamiseen. Lisäksi tarkastellaan epäasiallista käytöstä ja häirintää juridisesta näkökulmasta, sekä työnantajan toimintavelvollisuuksia ja –mahdollisuuksia haastavissa tilanteissa.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Luento
 
Teemat:
 • Mitkä ovat tasapainoa horjuttavat tekijät? Mistä epämääräinen paha olo johtuu?
 • Miten varmistetaan, että lähdetään korjaamaan oikeita asioita? Konkreettiset toimenpiteet tasapainon saavuttamiseksi
 • Ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut juridisesta näkökulmasta. Häirintä työpaikalla; ongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja menettelytavat häirinnän kitkemiseksi
 • Miten esimies voi edetä työyhteisön häiriötilanteiden ratkaisemisessa esim. ”hankalan” työntekijän kanssa?
 • Miten tunnistan eri puolustusmekanismit ja miten ne on hyvä käsitellä?
 • Miten työyhteisön tasapaino ja toimintakyky turvataan vaativissa erityistilanteissa?
 
Kouluttaja: Awen Oy:n toimitusjohtaja Taina Riipinen ja asianajaja Mika Kivikoski asianajotoimisto Kivikoski&Haavistosta
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
23.10.2018 Välitä ja ennakoi - perusteet haltuun, Joensuu
Koulutuksen tavoite: Osallistujalle on koulutuksen jälkeen selkeää varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet, sisältö ja eri toimijoiden roolit. Lisäksi koulutus antaa eväitä siihen, miten ottaa työkykyasiat puheeksi.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua sekä puheeksiottoharjoituksia
 
Teemat:
 • Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet
 • Työkykyongelmien kustannukset
 • Eri toimijoiden tehtävät mallin toteuttamisessa
 • Esimiehen rooli ja vastuu varhaisessa tuessa
 • Työkykyasioiden puheeksiottaminen.
 
Kouluttaja: Kouluttajina toimivat työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Marja Konttila ja Paula Toivonen, Työeläkeyhtiö Elo.
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
6.11.2018 Välitä ja ennakoi - perusteet haltuun, Lahti
Koulutuksen tavoite: Osallistujalle on koulutuksen jälkeen selkeää varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet, sisältö ja eri toimijoiden roolit. Lisäksi koulutus antaa eväitä siihen, miten ottaa työkykyasiat puheeksi.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua sekä puheeksiottoharjoituksia
 
Teemat:
 • Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet
 • Työkykyongelmien kustannukset
 • Eri toimijoiden tehtävät mallin toteuttamisessa
 • Esimiehen rooli ja vastuu varhaisessa tuessa
 • Työkykyasioiden puheeksiottaminen.
 
Kouluttaja: Kouluttajina toimivat työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Marja Konttila ja Paula Toivonen, Työeläkeyhtiö Elo.
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
13.11.2018 Luottamus toimivan tiimin perustana, Tampere
Tapahtuma on täynnä.
20.11.2018 Työyhteisön tasapainon turvaaminen, Turku
Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa annetaan konkreettisia neuvoja työyhteisön tasapainon saavuttamiseen ja turvaamiseen. Lisäksi tarkastellaan epäasiallista käytöstä ja häirintää juridisesta näkökulmasta, sekä työnantajan toimintavelvollisuuksia ja –mahdollisuuksia haastavissa tilanteissa.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Luento
 
Teemat:
 • Mitkä ovat tasapainoa horjuttavat tekijät? Mistä epämääräinen paha olo johtuu?
 • Miten varmistetaan, että lähdetään korjaamaan oikeita asioita? Konkreettiset toimenpiteet tasapainon saavuttamiseksi
 • Ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut juridisesta näkökulmasta. Häirintä työpaikalla; ongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja menettelytavat häirinnän kitkemiseksi
 • Miten esimies voi edetä työyhteisön häiriötilanteiden ratkaisemisessa esim. ”hankalan” työntekijän kanssa?
 • Miten tunnistan eri puolustusmekanismit ja miten ne on hyvä käsitellä?
 • Miten työyhteisön tasapaino ja toimintakyky turvataan vaativissa erityistilanteissa?
 
Kouluttaja: Awen Oy:n toimitusjohtaja Taina Riipinen ja asianajaja Mika Kivikoski asianajotoimisto Kivikoski&Haavistosta
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
27.11.2018 Välitä ja ennakoi - sanoista tekoihin, Kuopio
Koulutuksen tavoite: Välitä ja ennakoi –sanoista tekoihin -koulutuksen tavoitteena on varhaisen tuen mallin käytännön toiminnan tarkastelu. Jos teet asiat aina samalla tavalla, miksi odotat erilaista lopputulosta?
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt, jotka käyvät varhaisen tuen puheeksiottoja ja kehittävät prosessia.
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua.
 
Teemat:
 • Miten saada konkretiaa ja sisältöä varhaisen tuen keskusteluihin?
 • Mikä on seuraava askel keskustelun jälkeen?
 • Millä tavalla esimies voi edesauttaa keskustelun luottamuksellista ilmapiiriä?
 • Signaalien ja hälytysmerkkien tunnistaminen.
 
Kouluttaja: Työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Antti Keskitalo ja Heidi Tuohimaa-Niemelä
 
Aikataulu:
 8.30 ilmoittautuminen ja aamupala
 9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >
27.11.208 Nuoren mielen kohtaaminen ja johtaminen, Helsinki
Mitä on hyvä tietää nuoren mielen hyvinvoinnista työelämässä? Miten toimin, kun herää huoli nuoresta työntekijästä?
 
Koulutuksen tavoite: Lisätä ymmärrystä työelämän näkökulmasta nuoren mielen kehitysvaiheista sekä antaa ymmärrystä ja osaamista siihen, miten johtamalla voidaan tukea nuorta mieltä ja vahvistaa työssä onnistumisen tunnetta.
 
Koulutus sisältää: Lyhyitä luento-osuuksia, keskustelua ja yhdessä työskentelyä.
 
Kouluttaja: Susanna Kosonen, Mielenterveysseura ry
 
Koulutuksen ohjelma:
 
8.30-9.00 Aamupala ja ilmoittautuminen
 
9.00-9.10 Tervetuloa! Elon alkusanat
 
9.10-10.30 Onko nuoren mielessä mitään mieltä?
 • Nuoren mielen hyvinvointi ja kehitys
 • Työelämässä hyvä mieli tuottaa ja tekee
10.30-10.45 Tauko
 
10.45-12.00 Mitä tehdä, kun huoli herää tai törmätään kriiseihin?
 • Nuoruudessa esiintyviä tyypillisimpiä huolia ja kriisejä – miten ne voivat näkyä työpaikalla?
 • Miten toimin kun huoli herää työpaikalla?
Ilmoittaudu mukaan >
11.12.2018 Voiko työkykyä johtaa?, Helsinki
Koulutuksen tavoite: Osallistujalla on koulutuksen jälkeen entistä enemmän valmiuksia käsitellä työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja työssä jatkamisen tukeen liittyviä kysymyksiä.
 
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua
 
Teemat:
 • Mitä on työkyky ja miten siihen vaikutetaan?
 • Onko sairauslomia mahdollista vähentää?
 • Mitä työterveyshuollolta voi vaatia?
 • Miten hyödyntää esimiehiä ja työyhteisöjä työkykyjohtamisessa?
 • Kun tuntuu, ettei mikään auta…
 
Kouluttaja:Asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo, Työeläkeyhtiö Elo
 
Päivän aikataulu:
8:30   Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00   Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Koulutus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille. Ilmoittaudu mukaan >

Työhyvinvoinnin superosaajaksi

Työhyvinvoinnin superosaaja on  koulutusohjelma, jolla asiakkaanamme saat maksimaalisen hyödyn koulutuksistamme. Koulutusohjelma koostuu neljästä kurssista, jotka antavat sinulle taitoja ja käytännöllisiä työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen. Hyödynnä siis tämä rahanarvoinen etu.

Kiinnostuitko?

Lataa tuorein koulutuskalenteri (PDF) >

Haluatko saada uusimmat koulutusuutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa työhyvinvoinnin uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tarjonnastamme