Elon työkalut helpottavat yrityksesi työkykyjohtamista ja tuovat työhön vaikuttavuutta

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen edistää yrityksesi liiketoimintaa ja tuo merkittäviä säästöjä. Ota käyttöösi Elon työhyvinvointipalveluiden työkalut ja tee tulosta.

Työkykyjohtamisen yleiskatsaus

Yleiskatsauksessa näet keskeisiä työkykyjohtamiseen vaikuttavia tunnuslukuja, mm. kuvion henkilöstön ikärakenteesta sekä myönnettyjen työkyvyttömyysetuuksien diagnoosijakauman omassa yrityksessäsi ja omalla toimialallasi. Voit myös seurata työkykyjohtamisen vuosikustannuksia ja investointeja sekä arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Yleiskatsauksen löydät Elon verkkopalvelusta.
esimerkkikuva Elon verkkopalvelusta

Työkykyjohtamisen itsearviointi

tsearviointi antaa yleiskuvan yrityksesi työhyvinvointiin vaikuttavien toimintatapojen nykytilasta ja mahdollisuuden verrata saatua pistemäärää muiden samankokoisten yritysten tilanteeseen. Lisäksi se auttaa kohdentamaan yrityksesi työhyvinvointihankkeita ensisijaisesti parannusta vaativiin asioihin ja siten lisäämään toiminnan vaikuttavuutta.

Työkykyjohtamisen nykytilan kartoituksessa tarkastellaan mm. yrityksen yhteistyötä, rooleja ja vastuualueita sekä työkyvyn johtamisen toimintamalleja. Tavoitteena on, että yrityksessä sisäiset toimintatavat ovat systemaattisia ja kaikkien osapuolten tiedossa, jotta henkilöstön työkykyä johdetaan tavoitteellisesti. Itsearvioinnin löydät Elon verkkopalvelusta.
Kuvituskuva ELon verkkopalvelusta: työkykyjohtamisen itsearviointi

Hankesuunnitelma yrityksen käyttöön

Hankesuunnitelma auttaa työkykyjohtamisen kehitystyön suunnittelussa ja tavoitteiden seurannassa. Sen avulla yrityksesi kehitystoimet kohdentuvat tärkeimpiin työkykyjohtamisen kartoituksesta esille nouseviin kehittämistarpeisiin. Hankesuunnitelmaan kannattaa kirjata valittujen kehittämiskohteiden osalta toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit, vastuuhenkilöt, tarkempi aikataulu sekä kustannukset.

Hankesuunnitelma auttaa myös arvioimaan toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuutta hankesuunnitelmassa olevien kysymysten avulla. Kirjaa muistiin keskeiset tulokset ja pohdi samalla, miten ne näkyvät sovituissa mittareissa. Omana kohtanaan voit arvioida, mikä on toteutetun hankkeen vaikutus työkykyjohtamiseen ja sen kustannuksiin. Tässä pohdinnassa apunasi on myös Elon työhyvinvoinnin asiantuntija. Hankesuunnitelman löydät Elon verkkopalvelusta.
sisältökuva

Eläkkeet ja kuntoutus -osio

Kuvitus: eläkkeet ja kuntoutus -osion ikoniKeskeistä tietoa työkykyjohtamisen tueksi tarjoaa myös Elon verkkopalveluiden Eläkkeet ja kuntoutus -osio, josta löydät mm. tiedot yrityksesi työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustapauksista kustannusvaikutusarvioineen sekä tietoa tulevista vanhuuseläkkeistä.

Oppaat ja esitteet

ikoni: koulutusTyökykyjohtamisen käsikirjasta löydät kootusti työkaluja arjen johtamiseen sekä toimintamalleja haastavampiin tilanteisiin. Työkalut auttavat esimiestä tukemaan työntekijöitä työssä suoriutumisessa jatavoitteisiin pääsemisessä. 

Näyttöön pohjautuva opas masennusta sairastavien tukemiseksi työpaikalla auttaa työpaikan eri osapuolia tukemaan masennukseen sairastunutta työntekijää. Oppaaseen on koottu paras tutkimusnäyttö ja yhdistetty siihen ammattilaisten asiantuntemukseen perustuvaa tietoa sekä masennuksen sairastaneiden henkilöiden kokemuksia.

Oppaat ovat ladattavissa Elon verkkopalvelusta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Yrityksen työkykyjohtamisen työkalut Elon verkkopalvelussa

Verkkopalvelustamme löydät yristyksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut.

Työyhteisökysely

Asiakkaillemme maksuton Työyhteisökysely - Työyhteisömittari on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kysely koostuu viidestä osa-alueesta: oma työni, työyhteisön toimivuus, lähiesimieheni toiminta, osaaminen ja uudistuminen sekä toimintakyky ja voimavarat. Kyselyyn voi vastata joko tietokoneella tai mobiililaitteella. 


Tulosraportti löytyy yrityksen työtilasta heti sovitun vastausajan päätyttyä. Vastauksia voi tarkastella tiimeittäin tai koko yrityksen tasolla ja vertailuaineistoa kertyy myös toimialakohtaisesti. Myöhemmin, kun kysely on ehditty toteuttaa useampaan kertaan, yrityksesi pystyy kätevästi vertailemaan tuoreita tuloksia aikaisempiin omiin tuloksiin. Tulosten tulkintaan ja jatkokäsittelyyn saat tukea Elon työhyvinvoinnin kehittämispäälliköiltä virtuaalisesti tai kasvokkain.

Saat kyselyn käyttöösi ottamalla yhteyttä oman alueesi yhteyspäällikköön tai työhyvinvoinnin asiantuntijaan.

sisältökuva

Fiilismittari

Pienemmille yrityksille tehdyssä Elon fiilismittari -sovelluksessa pystyt arvioimaan työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittymistä seuraamalla heidän tuntemuksiaan reaaliaikaisesti. Fiilismittaria voi käyttää jatkuvasti tai esimerkiksi kuukauden jaksoissa. Mobiilisovelluksen avulla työnantaja saa selville, mitkä työhyvinvointiin vaikuttavat osa-­alueet ovat yrityksessä hyvin ja mitkä huonosti. Hyvin toimivia osa-alueita vahvistetaan ja asioita, jotka eivät ole mallillaan, kehitetään. Lisäksi työnantaja ja työntekijät saavat sovelluksen kautta itselleen työhyvinvoinnillista sparrausta artikkelien ja käytännöllisten vinkkilistojen muodossa.

Asiakkaamme saavat fiilismittarin käyttöönsä kirjautumalla osoitteessa www.elo.fi/tyohyvinvointi Oma yritys -osioon ja lisäämällä yrityksen työntekijät sovelluksen käyttäjiksi. Syötettyäsi työntekijöiden nimet ja matkapuhelinnumerot, he saavat tekstiviestin, jossa ohjeistetaan palvelun käyttöön.
sisältökuva

Asiakkaiden kokemuksia Elon verkkopalvelusta

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

MIksi työkykyjohtaminen on tärkeää?

Royal Ravintolat Oy:n henkilöstöjohtaja Anne kokkonen kertoo kuinka Elon verkkopalvelu tukee yristystä henkilöstön työkyvyn johtamisessa.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Toimiva työväline työkyvyn kehittämiseen

Amplit Oy:n henkilöstöpäällikkö Eevamaria Masalin kertoo, miten Elon verkkopalvelu on auttanut heitä työkykyasioiden haltuunotossa.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Elon verkkopalvelu helpottaa työntekoa

RTK-palvelluiden Sinituulia Valkonen kertoo, miten Elon verkkopalvelu on helpottanut hänen työtään.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

  • asiakkaiden uutiskirjeen
  • työhyvinvoinnin uutiskirjeen
  • tilitoimistojen uutiskirjeen.

     

Lue lisää ja tilaa >