Elon työkalut helpottavat yrityksesi työkykyjohtamista ja tuovat työhön vaikuttavuutta

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen edistää yrityksesi liiketoimintaa ja tuo merkittäviä säästöjä. Ota käyttöösi Elon työhyvinvointipalveluiden työkalut ja tee tulosta.


Kuva: Elon verkkopalvelutTyökykyjohtamisen yleiskatsaus

Yleiskatsauksessa näet keskeisiä työkykyjohtamiseen vaikuttavia tunnuslukuja, mm. kuvion henkilöstön ikärakenteesta sekä myönnettyjen työkyvyttömyysetuuksien diagnoosijakauman omassa yrityksessäsi ja omalla toimialallasi. Voit myös seurata työkykyjohtamisen vuosikustannuksia ja investointeja sekä arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Yleiskatsauksen löydät Elon verkkopalvelusta.

 

 Kuva kartoituksestaTyökykyjohtamisen itsearviointi

Itsearviointi antaa yleiskuvan yrityksesi työhyvinvointiin vaikuttavien toimintatapojen nykytilasta ja mahdollisuuden verrata saatua pistemäärää muiden samankokoisten yritysten tilanteeseen. Lisäksi se auttaa kohdentamaan yrityksesi työhyvinvointihankkeita ensisijaisesti parannusta vaativiin asioihin ja siten lisäämään toiminnan vaikuttavuutta.

Työkykyjohtamisen nykytilan kartoituksessa tarkastellaan mm. yrityksen yhteistyötä, rooleja ja vastuualueita sekä työkyvyn johtamisen toimintamalleja. Tavoitteena on, että yrityksessä sisäiset toimintatavat ovat systemaattisia ja kaikkien osapuolten tiedossa, jotta henkilöstön työkykyä johdetaan tavoitteellisesti. Itsearvioinnin löydät Elon verkkopalvelusta.

 

Kuva: Elon verkkopalvelutHankesuunnitelma

Hankesuunnitelma auttaa työkykyjohtamisen kehitystyön suunnittelussa ja tavoitteiden seurannassa. Sen avulla yrityksesi kehitystoimet kohdentuvat tärkeimpiin työkykyjohtamisen kartoituksesta esille nouseviin kehittämistarpeisiin. Hankesuunnitelmaan kannattaa kirjata valittujen kehittämiskohteiden osalta toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit, vastuuhenkilöt, tarkempi aikataulu sekä kustannukset.

Hankesuunnitelma auttaa myös arvioimaan toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuutta hankesuunnitelmassa olevien kysymysten avulla. Kirjaa muistiin keskeiset tulokset ja pohdi samalla, miten ne näkyvät sovituissa mittareissa. Omana kohtanaan voit arvioida, mikä on toteutetun hankkeen vaikutus työkykyjohtamiseen ja sen kustannuksiin. Tässä pohdinnassa apunasi on myös Elon työhyvinvoinnin asiantuntija. Hankesuunnitelman löydät Elon verkkopalvelusta.

 

Kuva: KuntoutusEläkkeet ja kuntoutus -osio

Keskeistä tietoa työkykyjohtamisen tueksi tarjoaa myös Elon verkkopalveluiden Eläkkeet ja kuntoutus -osio, josta löydät mm. tiedot yrityksesi työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustapauksista kustannusvaikutusarvioineen sekä tietoa tulevista vanhuuseläkkeistä.

 

Kuva käsikirjastaOppaat ja esitteet

Työkykyjohtamisen käsikirjasta löydät kootusti työkaluja arjen johtamiseen sekä toimintamalleja haastavampiin tilanteisiin. Työkalut auttavat esimiestä tukemaan työntekijöitä työssä suoriutumisessa ja tavoitteisiin pääsemisessä. 

Näyttöön pohjautuva opas masennusta sairastavien tukemiseksi työpaikalla auttaa työpaikan eri osapuolia tukemaan masennukseen sairastunutta työntekijää. Oppaaseen on koottu paras tutkimusnäyttö ja yhdistetty siihen ammattilaisten asiantuntemukseen perustuvaa tietoa sekä masennuksen sairastaneiden henkilöiden kokemuksia.

Oppaat ovat ladattavissa Elon verkkopalvelusta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Yrityksen työkykyjohtamisen työkalut Elon verkkopalvelussa

Kuva kyselystäTyöyhteisökysely

Asiakkaillemme maksuton Työyhteisökysely - Työyhteisömittari on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kysely koostuu viidestä osa-alueesta: oma työni, työyhteisön toimivuus, lähiesimieheni toiminta, osaaminen ja uudistuminen sekä toimintakyky ja voimavarat. Kyselyyn voi vastata joko tietokoneella tai mobiililaitteella.

Tulosraportti löytyy yrityksen työtilasta heti sovitun vastausajan päätyttyä. Vastauksia voi tarkastella tiimeittäin tai koko yrityksen tasolla ja vertailuaineistoa kertyy myös toimialakohtaisesti. Myöhemmin, kun kysely on ehditty toteuttaa useampaan kertaan, yrityksesi pystyy kätevästi vertailemaan tuoreita tuloksia aikaisempiin omiin tuloksiin. Tulosten tulkintaan ja jatkokäsittelyyn saat tukea Elon työhyvinvoinnin kehittämispäälliköiltä virtuaalisesti tai kasvokkain.

Saat kyselyn käyttöösi ottamalla yhteyttä oman alueesi yhteyspäällikköön tai työhyvinvoinnin asiantuntijaan.

 

Kuva: Elon verkkopalvelutFiilismittari

Pienemmille yrityksille tehdyssä Elon fiilismittari -sovelluksessa pystyt arvioimaan työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittymistä seuraamalla heidän tuntemuksiaan reaaliaikaisesti. Fiilismittaria voi käyttää jatkuvasti tai esimerkiksi kuukauden jaksoissa. Mobiilisovelluksen avulla työnantaja saa selville, mitkä työhyvinvointiin vaikuttavat osa-­alueet ovat yrityksessä hyvin ja mitkä huonosti. Hyvin toimivia osa-alueita vahvistetaan ja asioita, jotka eivät ole mallillaan, kehitetään. Lisäksi työnantaja ja työntekijät saavat sovelluksen kautta itselleen työhyvinvoinnillista sparrausta artikkelien ja käytännöllisten vinkkilistojen muodossa.

Asiakkaamme saavat fiilismittarin käyttöönsä kirjautumalla osoitteessa www.elo.fi/tyohyvinvointi Oma yritys -osioon ja lisäämällä yrityksen työntekijät sovelluksen käyttäjiksi. Syötettyäsi työntekijöiden nimet ja matkapuhelinnumerot, he saavat tekstiviestin, jossa ohjeistetaan palvelun käyttöön.

Asiakkaiden kokemuksia Elon verkkopalvelusta