Suoraan sisältöön

Kolme vinkkiä esimiehille muutoksen johtamiseen

 

Muutostilanteita on useita erilaisia. Kaikissa niissä tulee osata johtaa ihmisiä.

Muuttuva toimintaympäristö sekä haastaa että mahdollistaa yritysten toimintaa kiihtyvällä tahdilla. Usein muutokset ovat etukäteen suunniteltuja, strategisista lähtökohdista toteutettuja prosesseja. Jotkut muutokset puolestaan johtuvat muuttuvasta toimintaympäristöstä ja niihin voidaan proaktiivisesti varautua. Sitten on muutoksia, joiden eteneminen tapahtuu äärimmäisen nopealla syklillä ja niihin varautuminen on varsin vaikeaa. Juuri nyt yritykset sekä niiden henkilöstö ovat tällaisessa ennakoimattomassa muutoksessa.  

Muuttuvissa olosuhteissa korostuu johtamisen merkitys. Erityisesti lähiesimiestyö on keskeisessä roolissa. Kokosimme tähän muutamia huomioitavia asioita, jotka korostuvat lähiesimiestyössä muutosten aikana ja erityisesti nyt tässä poikkeustilanteessa. Tätä vinkkilistaa voitte jakaa yrityksenne esimiehille hyödynnettäväksi arjen johtamisessa.
 
Esimiehen tärkeimmät tehtävät poikkeustilanteessa tiimin johtamisessa:

  1. Muutostilanteen hallinta ja arjen sujuvuuden varmistaminen: Varmista, että sinulla on riittävästi tilanteeseen liittyvää tietoa. Käy tiimisi kanssa läpi tärkeimmät työtehtävät sekä niille asetetut lyhyen tähtäimen tavoitteet. Määritelkää työtehtäville kiireellisyysjärjestys, aikataulu sekä vastuuhenkilöt. Sopikaa säännölliset seurantapalaverit, mikä mahdollistaa myös nopeista muutoksista sopimisen sekä viestimisen.
  2. Viestintä ja vuorovaikutus muutoksessa: Pidä säännöllisesti yhteyttä tiimiläisiisi. Keinoja siihen ovat tiimin yhteiset ja kahdenkeskiset palaverit sekä epäviralliset kahvittelutilaisuudet joko virtuaalisesti tai kasvotusten.
  3. Tuki ja kannustus muutoksessa: Varmista oman ajankäyttösi siten, että olet apuna ja tukena tiimillesi, kun sinua tarvitaan. Kannusta ratkaisukeskeisyyteen ja toimi itse esimerkkinä haasteellisessakin muutoksessa ja tilanteessa. Pidä yllä myönteistä asennetta ja viljele kiitosta sekä positiivista palautetta.