Työkykyjohtamisen valmennukset

Kevään 2020 valmennustarjonta päivittyy vielä. Ilmoittautuminen on jo auki alla oleviin valmennuksiin.

Valmennukset keväällä 2020

ikoni: koulutus
28.1.2020 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Oulu
Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Valmennuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Valmennus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Valmentaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

4.2.2020 | Työkykyjohtaminen esimiesten arjessa | Turku

Valmennuksen tavoite: Lisätä osallistujien ymmärrystä ja taitoja työkykyjohtamisen toteuttamiseen arjen esimiestyössä. Valmennus antaa käytännön työkaluja tunnistaa työn kuormitustekijöitä ja keinoja ennaltaehkäistä työkyvyn alentumista.

Kohderyhmä: Erityisesti uudet esimiehet ja HR-roolissa toimivat

Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa ja oman työyhteisön arviointia

Teemat:

 • Mitä työkyky ja työkykyjohtaminen ovat?
 • Perehdyttämisen merkitys työkyvyn tukena
 • Työn sujuvuuden varmistaminen
 • Työkyvyttömyyden syyt ja seuraukset
 • Esimiehen oma jaksaminen

Valmentajat: Työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Anneli Holmberg ja Päivi Pärkkä, Työeläkeyhtiö Elo
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

5.2.2020 | Muutoskuntoisuus – tulevaisuuden työelämän tärkein menestystekijä | Vaasa
Valmennuksen tavoite: Epätodennäköisin tulevaisuus on jatkumo nykyisestä, tulevaisuus- ja muutoskuntoisuus ovat siis tulevaisuudessa menestymisen tärkeimpiä osaamisia. Valmennuksen tavoitteena on hahmottaa tulevaisuutta, oppia muutoksen anatomiasta ja antaa konkreettisia työkaluja tulevaisuus- ja muutoskuntoisuuden kehittämiseen.
 
Kohderyhmä: Organisaatiot, jotka haluavat olla tulevaisuuden haluttuja työpaikkoja ja menestyjiä omalla alallaan.
 
Teemat:
 • Miten työ ja maailma muuttuu tulevaisuudessa?
 • Mitä tulevaisuus- ja muutoskuntoisuus ovat ja mistä tekijöistä ne koostuvat?
 • Miten ja millä välineillä tulevaisuus- ja muutoskuntoisuutta kehitetään?
        

Työtapa: Inspiroiva asiantuntija-alustus, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä innostavaa keskustelua
 
Valmentajat:
Strategi Kirsi Kostia ja futuristi Niko Herlin, Great Minds Oy
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

10.3.2020 | Tunteiden johtaminen | Lahti
Tänä päivänä voimme vielä ohittaa tunteet “vaaleanpunaisena höttönä”, mutta tunteiden ymmärtäminen ja johtaminen tulevat olemaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Tekoäly ja robotisaatio tulevat tekemään osan tietotyöstä, mutta suurin osa ihmisille jäävästä työstä vaatii kuitenkin korkeaa tunneälyä.
Valmennuksen jälkeen tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tunteet ovat?
 • Miksi tunteet ovat välttämätön työelämän taito varsinkin tekoälyn aikakaudella?
 • Mikä estää tänä päivänä tunteiden kohtaamisen ja mitä sille voisimme tehdä?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut omien tunteiden johtamiseen?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut luotettavan ilmapiirin luomiseksi?

Valmennuksen tavoite: Valmennuksessa opit, kuinka pystyt tunteita paremmin ymmärtämällä ja aktiivisesti johtamalla parantamaan kohtaamisia niin itsesi kuin asiakkaittesi ja kollegoittesi kanssa.
 
Kohderyhmä: Kaikki itsensäjohtamisesta ja kohtaamisten parantamisesta kiinnostuneet.
 
Työtapa: Oppimisessa on mukana tiedettä, luentoa, keskusteluja ja lukuisia käytännön vinkkejä ja kirjasuosituksia. 
 
Valmentaja: Camilla Tuominen, Emotion Tracker (F8 Helsinki Oy)
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

24.3.2020 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Kuopio
Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Valmennuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Valmennus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Valmentaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

25.3.2020 | Muutoskuntoisuus – tulevaisuuden työelämän tärkein menestystekijä | Tampere
Valmennuksen tavoite: Epätodennäköisin tulevaisuus on jatkumo nykyisestä, tulevaisuus- ja muutoskuntoisuus ovat siis tulevaisuudessa menestymisen tärkeimpiä osaamisia. Valmennuksen tavoitteena on hahmottaa tulevaisuutta, oppia muutoksen anatomiasta ja antaa konkreettisia työkaluja tulevaisuus- ja muutoskuntoisuuden kehittämiseen.
 
Kohderyhmä: Organisaatiot, jotka haluavat olla tulevaisuuden haluttuja työpaikkoja ja menestyjiä omalla alallaan.
 
Teemat:
 • Miten työ ja maailma muuttuu tulevaisuudessa?
 • Mitä tulevaisuus- ja muutoskuntoisuus ovat ja mistä tekijöistä ne koostuvat?
 • Miten ja millä välineillä tulevaisuus- ja muutoskuntoisuutta kehitetään?
        

Työtapa: Inspiroiva asiantuntija-alustus, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä innostavaa keskustelua
 
Valmentajat:
Strategi Kirsi Kostia ja futuristi Niko Herlin, Great Minds Oy
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

31.3.2020 | Muutoskuntoisuus – tulevaisuuden työelämän tärkein menestystekijä | Turku
Valmennuksen tavoite: Epätodennäköisin tulevaisuus on jatkumo nykyisestä, tulevaisuus- ja muutoskuntoisuus ovat siis tulevaisuudessa menestymisen tärkeimpiä osaamisia. Valmennuksen tavoitteena on hahmottaa tulevaisuutta, oppia muutoksen anatomiasta ja antaa konkreettisia työkaluja tulevaisuus- ja muutoskuntoisuuden kehittämiseen.
 
Kohderyhmä: Organisaatiot, jotka haluavat olla tulevaisuuden haluttuja työpaikkoja ja menestyjiä omalla alallaan.
 
Teemat:
 • Miten työ ja maailma muuttuu tulevaisuudessa?
 • Mitä tulevaisuus- ja muutoskuntoisuus ovat ja mistä tekijöistä ne koostuvat?
 • Miten ja millä välineillä tulevaisuus- ja muutoskuntoisuutta kehitetään?
        

Työtapa: Inspiroiva asiantuntija-alustus, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä innostavaa keskustelua
 
Valmentajat:
Strategi Kirsi Kostia ja futuristi Niko Herlin, Great Minds Oy
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

21.4.2020 | Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa tilanteissa | Helsinki

Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen ymmärrys työlainsäädännön kokonaisuudesta sekä esimiehen ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Esimiehet saavat käytännön työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin.  

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja HR 

Teemat:

 • Johdatus päivän teemaan työlainsäädännön kokonaisuutta avaten; mitä esimiehen on hyvä tietää kokonaisuudesta?
 • Esimiehen ja työntekijän lakisääteiset velvollisuudet ja oikeudet 
 • Direktio-oikeus ja sen käyttäminen
 • Alisuoriutumiseen puuttumisen prosessi ja toimintamallit
 • Työkyvyn alentuminen ja toimintavelvollisuudet
 • Keskustelua, käytännön tapausharjoitukset, esimerkkejä

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa käytännön tapausharjoituksien avulla ja keskustelua

Valmentaja: OTM, VT Minna Salli, HR Legal Services Oy
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

21.4.2020 | Itseohjautuvan kulttuurin mahdollistaminen organisaatiossa | Tampere

Valmennuksen tavoite:

 • Saada käsitys itseohjautuvuudesta käsitteenä.
 • Hahmottaa, mitä itseohjautuvuuden lisääminen organisaation kulttuurissa vaatii toiminnalta yleisesti.
 • Ymmärtää yksilön näkökulmasta minkälaisia vaatimuksia itseohjautuvuus asettaa.
 • Saada ensimmäiset työkalut itseohjautuvuuden kulttuurin kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja organisaation kehittämisestä vastaavat henkilöt

Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua

Teemat:

 • Mitä itseohjautuvuus on? Itseohjautuvuuden määrittely.
 • Miksi itseohjautuvuus on pinnalla juuri nyt? Itseohjautuvuuden hyödyt.
 • Mitä kulttuuri on? Miten kulttuuria voi kehittää? Miten itseohjautuvuus ja kulttuuri liittyvät toisiinsa.
 • Itseohjautuvuuden vaatimukset organisaation toiminnalle. Millaisia haasteita tähän voi liittyä.
 • Itseohjautuvuuden johtaminen:
  • Itseohjautuvuuden ja johtajuuden vaatimukset ihmiskäsitykselle.
  • Vallan siirto ja päätöksenteon edellytykset
  • Itseohjautuvuuden vaatimukset yksilölle ja tiimeille. Mitä tehdä toisin?
 • Miten lähteä lisäämään itseohjautuvuutta organisaatiossa? Miten tukea yksilöitä muutoksessa?
   

Valmentaja: Nina Rinne, Sitomo Oy:n organisaatioiden kehittäjä
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

12.5.2020 | Take care of your staff – tackle reduced work ability at an early stage | Helsinki

Objectives: The training will give the participants more insight in the early support model: why it is important and what it includes. The participants will also get a better awareness of factors that may contribute to work-related strain as well as early indicators of reduced work ability. During the training the participants will learn about the basic steps in bringing up these indicators in early support discussions and what to do next. 

Target group: Management, supervisors and persons responsible for work ability management

Topics:

 • The early support model - why is it so important? And what does it include?
 • Work ability factors and early indicators of reduced work ability
 • How to bring up the observations of reduced work ability in early support discussions? 
 • What if the early support discussions do not help?

Training includes: Expert lectures, discussions and group work

Trainers: Anneli Holmberg and Päivi Pärkkä, Elo Mutual Pension Insurance Company

Schedule:
8:30 Check-in and breakfast
9:00 Program begins
12:00 Summary and closing

This training is for Elo's customers only and it will be held in English.

Sign up

Työkykyjohtamisen taitaja -valmennus

Pilotoimme uutta palvelua syksyllä 2019!

 

Tämän erityisesti PK-yrityksille suunnatun valmennuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä työkykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä tarjota perustietoa ja käytännön työkaluja, joiden avulla osallistuja pystyy kehittämään työkykyjohtamista omassa organisaatiossaan.

Verkko-opiskeluna toteutettavan oppimisohjelman kokonaiskesto on n. 3 kuukautta. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Ohjelma koostuu parin viikon välein avautuvista ohjatuista oppimismoduuleista sekä monipuolisista vuorovaikutteisista oppimistehtävistä. Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille ja on heille maksuton. 

Keväällä 2020 alkaa uusi valmennusryhmä. Ryhmä alkaa jo olla täynnä, mutta jos haluat ilmoittautua jonoon, ota yhteyttä tyokykyjohtaminen@elo.fi.

Kiinnostuitko?

Lataa tuorein valmennuskalenteri (PDF) >

Haluatko saada uusimmat valmennusuutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa työkykyjohtamisen uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tarjonnastamme.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >