ELVI-tjänst

I ELVI-tjänsten kan man göra anmälningar i anslutning till en ArPL-försäkring som sköts med årsanmälan.

ELVI-tjänsten är en anmälningstjänst för ArPL-försäkringen avsedd för småarbetsgivare och som fungerar med bankkoderna. Anställningsanmälningarna i anslutning till ArPL-försäkringen kan skötas snabbt i denna lättanvändliga tjänst dygnet runt.

Vilka anmälningar kan göras?

I tjänsten kan du lämna anställningsanmälningar för ArPL-försäkringar som sköts med årsanmälan. Sådana anmälningar är:

  • Årsanmälan för en ArPL-försäkring – de faktiska inkomsterna för fortlöpande anställningar, uppgifter om när anställningar börjat och upphört det år anmälan gäller, inlämnas före slutet av januari varje år
  • Anställningsanmälningar för ArPL-försäkringen – uppgifter om när anställningar börjat och slutat, anmäls året runt
    Samtidigt med anställningsanmälan kan du även meddela om att en försäkring avslutas och ge fritt formulerade tilläggsuppgifter i anslutning till dina anmälningar.

Lämpar sig ELVI-tjänsten för mig?

ELVI-tjänsten lämpar sig speciellt för arbetsgivare som har en liten mängd uppgifter att anmäla. Tjänsten kan också användas av en redovisningsbyrå eller en annan instans som sköter försäkringsärendena.

Vi rekommenderar anmälan via ELVI, om:

  • du har 1–5 arbetstagare och du endast har en liten mängd uppgifter eller sällan har uppgifter att anmäla
  • du önskar sköta ArPL-årsanmälan och anställningsanmälningarna snabbt och enkelt
  • du önskar få resultatet av årsanmälan snabbare
  • du inte har något behov av elektroniska tjänster för annat än för anmälan av anställningar och inkomster

Gå till tjänsten

ELVI-tjänst >


Sköter du ArPL-anmälningarna varje månad?

Månadsanmälningarna för en ArPL-försäkring som sköts med månadsanmälningstekniken görs enkelt i Elos webbtjänst (på finska).

Elos webbtjänst >