Teckna eller flytta över ArPL- eller FöPL-försäkring på nätet

Gör försäkringsansökan elektroniskt till Elo. Efter att ansökan har behandlats på Elo, får du försäkringsbrevet per post som bekräftelse på att din försäkring är i kraft.


Elektronisk ansökan om försäkring

Teckna eller flytta över arbetspensionsförsäkring för arbetstagare ArPL.

För att kunna lämna en försäkringsansökan behöver du personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

ArPL-försäkringsansökan >  

Teckna eller flytta över arbetspensionsförsäkring för företagare FöPL.

För att kunna lämna en försäkringsansökan behöver du personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

FöPL-försäkringsansökan >  


Information om ArPL- och FöPL-försäkringar

ArPL-försäkring 
FöPL-försäkring 

Sköt dina ärenden på nätet

Logga in i tjänsten genom att klicka på Logga in uppe till höger eller ta i bruk nättjänsten. Mer information om nättjänsten