Ansökan om ArPL-försäkring

Ansökan är ur bruk fr.o.m. lördagen den 17 augusti klockan 7 på grund av ändringar i systemet. Ansökan är tillgängliga åter söndagen den 18 augusti.

Med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) sköter du pensionsskyddet för de anställda i ditt företag

Du kan lämna en elektronisk ansökan om ArPL-försäkring med dina personliga eller med företagets bankkoder.
Med bankkoderna identifieras den som lämnar ansökan, medan de uppgifter som ansluter sig till försäkringen särskilt efterfrågas i ansökan.