Tillfällig arbetsgivares anmälan av lönerna 2018

Elos Palkka-apuri har tagits ur bruk. Du kan lämna en ArPL-anmälan om utbetalda löner 2018 för tillfälliga arbetsgivare med den nedanstående blanketten. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften enligt anmälan.

Anmälan om löner som utbetalats år 2019 ska göras till inkomstregistret (www.inkomstregistret.fi). Elo får de anmälda löneuppgifterna direkt från inkomstregistret.

Tillfällig arbetsgivare är ett företag eller ett privathushåll som inte fortlöpande har anställda och vilkas sammanräknade lönesumma till arbetstagarna under ett halvt år är mindre än 8 346 euro.

Anmälarens uppgifter
*
*
Arbetsgivarens uppgifter
*
Personbeteckning endast i det fallet att det är fråga om en hushållsarbetsgivare
*
*
*
*
*
Arbetstagarens uppgifter
*
*
*
Arbetstagarens uppgifter
Skriv bokstäverna i ditt personliga ID i stora bokstäver
Arbetstagarens uppgifter
Arbetstagarens uppgifter
Arbetstagarens uppgifter