Tillfällig arbetsgivares anmälan av lönerna

Elos Palkka-apuri har tagits ur bruk. Du kan lämna en ArPL-anmälan om utbetalda löner 2018 för tillfälliga arbetsgivare med den nedanstående blanketten. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften enligt anmälan.

Anmälan om löner som utbetalats år 2019 eller efter det ska göras till inkomstregistret (www.inkomstregistret.fi). Elo får de anmälda löneuppgifterna direkt från inkomstregistret.

Anmälarens uppgifter
*
*
Arbetsgivarens uppgifter
*
Personbeteckning endast i det fallet att det är fråga om en hushållsarbetsgivare
*
*
*
*
*
Arbetstagarens uppgifter
*
*
*
Arbetstagarens uppgifter
Skriv bokstäverna i ditt personliga ID i stora bokstäver
Arbetstagarens uppgifter
Arbetstagarens uppgifter
Arbetstagarens uppgifter