Joustoa YEL-vakuutusmaksuun

Voit hyvinä vuosina kerryttää itsellesi parempaa eläkettä maksamalla lisää YEL-maksua tai huonompina vuosina tilapäisesti alentaa maksua. Tätä kutsutaan YEL-maksujoustoksi. YEL-maksujousto laskee tai nostaa tilapäisesti maksua yhden kalenterivuoden kerrallaan.

Lisämaksu

Voit kerryttää itsellesi parempaa eläkettä maksamalla lisää YEL-maksua vahvistettua työtuloa muuttamatta.

 • Lisämaksun on oltava vähintään 10 % kyseisen vuoden YEL-vakuutusmaksun määrästä.
 • Lisämaksu saa olla enintään 100 % kyseisen vuoden YEL-vakuutusmaksun määrästä.
 • Lisämaksua voi maksaa vaikka joka vuosi.
 • Lisämaksu on maksettava kertasuorituksena kyseisen kalenterivuoden aikana.
 • Lisämaksu ja YEL-vakuutusmaksu eivät saa olla yhteensä enempää kuin YEL-työtulon ylärajaa (173 625,00 euroa vuonna 2017) vastaavan YEL-vakuutusmaksun määrä.
 • Lisämaksut ovat vähennyskelpoisia joko yrityksen tai yrittäjän verotuksessa.

Tilapäinen maksunalennus

Voit tilapäisesti maksaa pienempää vakuutusmaksua. Alennus pienentää kyseiseltä vuodelta kertyvää eläkettä.

 • Maksualennus voi olla 10–20 % kyseisen vuoden YEL-vakuutusmaksusta.
 • Maksualennusta voi käyttää 3 kalenterivuonna 7 peräkkäisen vuoden aikana.
 • Alaspäin joustettu maksu ei saa olla pienempi kuin YEL-työtulon alarajaa (7 645,25 euroa vuonna 2017) vastaavan YEL-vakuutusmaksun määrä. 

Rajoituksia YEL-maksujoustoon

Lisämaksua tai maksunalennusta ei ole mahdollista käyttää, jos:

 • olet eläkkeellä
 • saat aloittavan yrittäjän maksunalennusta
 • sinulla on maksamattomia YEL-vakuutusmaksuja
 • jäät eläkkeelle kesken kalenterivuoden
 • YEL-vakuutuksesi ei ole voimassa koko vuotta
 • siirrät vakuutuksesi toiseen yhtiöön kesken vuotta.

Jos tilanteeseesi tai YEL-vakuutukseesi tulee muutoksia kesken kalenterivuoden, jo tehty jousto purkautuu.

YEL-maksujouston vaikutukset eläketurvaan

Lisämaksu ja maksunalennus vaikuttavat:

 • kalenterivuoden kokonaistyötuloon ja näin ollen siltä vuodelta kertyvään eläkkeeseen
 • osa-aikaeläkkeen vakiintuneeseen ansiotuloon
 • työkyvyttömyyseläkkeen ns. tulevan ajan ansion laskentaan. Eläkkeelle siirtymisvuoden ja sitä edeltävän vuoden työtulossa lisämaksujen vaikutusta ei kuitenkaan oteta huomioon.

YEL-maksujousto ei vaikuta vahvistetun työtulosi määrään, joten se ei vaikuta Kelan myöntämiin etuuksiin.

Näin haet YEL-maksujoustoa

Tee kirjallinen ilmoitus Eloon, jos haluat käyttää YEL-maksujoustoa. Ilmoituksen tulee olla Elossa kyseisen vuoden aikana, jona haluat käyttää maksualennusta tai maksaa lisämaksua. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen loppuvuoden maksujen erääntymistä, jotta maksumuutos voidaan ottaa huomioon jo niissä.

Ilmoituksen voi tehdä

Ilmoituksessa tulee kertoa haetun lisämaksun tai maksunalennuksen määrä joko prosentteina tai euroina. Lisämaksusta lähetämme laskun, jonka eräpäivän yrittäjä voi valita vapaasti. Eräpäivän on kuitenkin oltava viimeistään joustovuoden viimeinen päivä. Maksualennuksen myöntämisen jälkeen laskemme koko kalenterivuoden maksuerät uudelleen ja alennus huomioidaan tulevissa YEL-maksuissa.


Miten lisämaksu tai tilapäinen maksu vaikuttaa eläkkeeni määrään?

Jokaisen vuoden osalta huomioidaan yhteenlasketut perusvakuutusmaksut ja joustetut maksut (lisämaksu tai maksunalennus). Eläkettä karttuu tästä kokonaistyötulosta iästäsi riippuen 1,5 % (18–52 vuoden iässä) tai 1,9 % (53–62 vuoden iässä).

Joustoa YEL-vakuutusmaksuun

Joustoa YEL-vakuutusmaksuun


Asioi verkossa

Hae YEL-vakuutusmaksuun joustoa verkkopalvelussa. Kirjaudu palveluun sivun oikean ylälaidan Kirjaudu-painikkeella tai ota palvelu käyttöösi.

Lue lisää