Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Yrittäjänä huolehdit itse työeläkevakuuttamisestasi. Kun olet aloittanut yrittäjätoiminnan, tulee sinun ottaa itsellesi YEL-vakuutus. YEL-vakuutus kerryttää sinulle työeläkettä vanhuuden varalle sekä huolehtii sinusta myös sairauden, vanhemmuuden tai työttömyyden aikana. YEL-vakuutus on lakisääteinen, etkä voi korvata sitä vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Sinun on otettava YEL-vakuutus siitä hetkestä alkaen, kun alla mainitut edellytykset täyttyvät. Vakuutuksen ottaminen on hoidettava kuuden (6) kuukauden sisällä YEL-vakuutettavan toiminnan alkamisesta.

Näissä tilanteissa sinun tulee ottaa YEL-vakuutus

Olet 18–68-vuotias yrittäjä

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain seuraavasti:

 • 68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
 • 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä
 • 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.
Yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta

Yrittäjätoimintasi tulee kestää vähintään 4 kuukautta, jotta YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy. Myös kausiluonteinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka toiminta välissä keskeytyisi useammaksikin kuukaudeksi. Esimerkiksi kesäisin kioskia pitävän yrittäjän toiminnan voidaan yleensä katsoa jatkuvan yhdenjaksoisena vuodesta toiseen.

Työtulosi on vähintään 7 799,37 euroa vuonna 2019

Työtulo on arviosi työpanoksestasi yrityksessä ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä.

Lue lisää työtulosta ja sen määrittelemisestä >
Työskentelet yrityksessäsi

Pelkkä omistaminen ei vielä edellytä YEL-vakuuttamista, vaan sinun tulee myös työskennellä yrityksessä. Myös sivutoimisesti työskentelevällä yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät. Jos työskentelet samaan aikaan palkansaajana, myös työnantajasi maksaa palkastasi työntekijän eläkelain mukaiset maksut.

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessä

YEL:ssa perheenjäsenellä tarkoitetaan

 • yrittäjän aviopuolisoa ja avopuolisoa
 • samassa taloudessa asuvia yrittäjän lapsia ja vanhempia ja näiden puolisoita sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolia

Sisaruksia ei pidetä YEL:ssa perheenjäseninä, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa.

Yrittäjän vakuuttaminen eri yhtiömuodoissa

Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja

Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja sekä hänen perheenjäsenensä, jolle ei makseta palkkaa.

Avoin yhtiö
Yrityksessä työskentelevä yhtiömies.
Kommandiittiyhtiö
Yrityksessä työskentelevä vastuunalainen yhtiömies.
Osakeyhtiö

Omistus yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkaiden tuottamasta äänimäärästä ja omistaa itse vähintään yhden osakkeen.

Osuuskunta

Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, jolla on yksin yli 30 prosentin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosentin määräämisvalta yhteisössä.

Kevytyrittäjä
Jos YEL-vakuutuuksen edellytykset muuten täyttyvät, tulee YEL-vakuutus olla myös kevytyrittäjällä.

Hyvä tietää

 • Johtavassa asemassa ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, toimialajohtaja ja henkilö, jolla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus.
 • Pienissä perheyrityksissä katsotaan yhtiössä työskentelevien omistajaperheenjäsenten yleensä olevan muodollisesta asemasta riippumatta johtavassa asemassa.
 • Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen tai yhtymien kautta tapahtuva yrityksen omistaminen.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Jos yrittäjätoimintasi on niin pienimuotoista, että YEL-työtulosi jää alle vähimmäisrajan, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Myös työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisen vakuutuksen voi päättää koska tahansa, ei kuitenkaan takautuvasti. Vapaaehtoinen vakuutus ei voi myöskään alkaa takautuvasti.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työhyvinvoinnin uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >