Postin lakko hidastaa postin kulkua. Verkkopalvelussa voit hoitaa vaivattomasti vakuutus- ja eläkeasiasi niin lakon aikana kuin sen jälkeenkin.

Lisätietoja uutisessa >

Muutokset yrittäjätoiminnassa

Erilaiset elämäntilanteet saattavat vaikuttaa YEL-vakuuttamiseesi.

Miten toimia seuraavissa tilanteissa?

Kuva: kysymysmerkki
Miten ja milloin YEL-vakuutuksen voi päättää?

YEL-vakuutuksen voi päättää, jos työskentelysi yrittäjänä loppuu kokonaan tai kun työpanoksesi jää alle minimirajan (7 799,37 euroa vuonna 2019).

YEL- vakuutuksen voi päättää myös äitiysloman ajaksi, jos vakuuttamisvelvollisuus ei täyty äitiysloman aikana.

Vakuutuksen voi päättää myös pitkän, useita kuukausia kestävän, sairasloman ajaksi.

Vakuutuksen voi tarvittaessa päättää myös takautuvasti.

Voit päättää vakuutuksesi Elon verkkopalvelussa >

Yhtiömuodon tai yrityksen muutos

Jos kuulut yhtiömuodon tai yrityksen muutoksen jälkeen edelleen YEL:n piiriin, nykyinen YEL-vakuutuksesi jatkuu ja muutokset kirjataan siihen. Ilmoita meille mahdollisimman pian uuden tai muuttuneen yrityksen virallinen nimi, y-tunnus, osoite sekä muutoksen ajankohta. Ilmoita myös, haluatko YEL-vakuutuksen laskutuksen yrityksellesi vai sinulle henkilökohtaisesti. Tilanteen muuttuessa myös työpanoksesi voi muuttua, joten muistathan huomioida myös sen tarvittaessa YEL-vakuutuksesi työtulossa.

Sairastuminen

YEL-vakuutusta ei voi laittaa tauolle. Pidemmän sairausloman ajaksi YEL-vakuutus voidaan kuitenkin päättää. Tällöin sinun tulee hakea uuttaa YEL-vakuutusta sairausloman jälkeen palatessasi työhön.

Sairaspäiväraha haetaan Kelasta. Kela käyttää sairauspäivärahaa määrittäessään perusteena YEL-vakuutuksesi vahvistettua työtuloa. Vuonna 2019 alkavan sairauspäivärahan perusteena on vuoden 2017 keskimääräinen YEL-työtulo. Päivärahasi voi perustua myös sairastumistasi edeltäneen 6 kuukauden YEL-työtuloon, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 verotuksessa todettu työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Lue lisää Kelan sivuilta >
Perhevapaa

Jos et työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää. Tällöin sinun tulee hakea uutta vakuutusta palatessasi työhön. Jos työskentelet perhevapaan aikana, YEL-vakuutusta ei päätetä. YEL-työtulosi tarkastaminen työpanostasi vastaavaksi voi olla kuitenkin paikallaan.

Vanhempainpäiväraha haetaan Kelasta. Kela käyttää vanhempainrahaa määrittäessään perusteena YEL-vakuutuksesi vahvistettua työtuloa.

Työttömyys

Yrittäjäkassaan kuuluvana yrittäjänä voit saada ansiosidonnaista päivärahaa 15 kuukauden jäsenyydellä ja mikäli yrittäjyys on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista. Tämä tarkoittaa, että YEL-työtulo on ollut vähintään työttömyysturvan rajalla, 12 816 euroa vuonna 2019 ja työssäoloehto täyttyy.

Jos et kuuluu yrittäjien työttömyyskassaan, mutta työtulosi on ollut vähintään työttömyysturvan rajalla ja työssäoloehto täyttyy, voit olla oikeutettu Kelan peruspäivärahaan.

Jos työtulosi on jäänyt tuon rajan alle, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Yrittäjän tulee hakea ensin vanhuuseläke maksuun aikaisintaan alimman eläkeiän kynnyksellä. Eläkehakemuksen täyttämistä suositellaan vasta noin muutamaa viikkoa ennen eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa. Eläkeikäsi ja eläkearviosi pääset näkemään verkkopalvelussamme. Samassa paikassa voit täyttää eläkehakemuksen. 

Yrittäjätoiminta eläkkeellä

Jos olet työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä, YEL:n mukaisen yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoinen eläkevakuutus tulee hakea erikseen eläkkeen myöntämisen jälkeen, sillä YEL-vakuutus päätetään automaattisesti eläkkeen myöntämistä edeltävään päivään.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n mukaan, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

  • asiakkaiden uutiskirjeen
  • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
  • tilitoimistojen uutiskirjeen.

     

Lue lisää ja tilaa >