YEL-vakuutuksen lopettaminen

YEL-vakuutus tulee päättää, jos olet lopettanut yrittäjätoiminnan tai se on muuttunut niin vähäiseksi, että työtulosi jää alle YEL-työtulon vähimmäismäärän (7 645,25 euroa vuonna 2017). YEL- vakuutus on päätettävä myös, jos toimintasi ei enää esimerkiksi yhtiömuodon muutoksen vuoksi kuulu YEL:n piiriin.

Ilmoita vakuutuksen päättämisestä Eloon: