Postin lakko hidastaa postin kulkua. Verkkopalvelussa voit hoitaa vaivattomasti vakuutus- ja eläkeasiasi niin lakon aikana kuin sen jälkeenkin.

Lisätietoja uutisessa >

Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva

YEL-vakuutusmaksut ja tuleva työeläke perustuvat ilmoittamaasi YEL-työtuloon, jonka eläkelaitos vahvistaa YEL-vakuutukseesi. Eläkkeen ohella YEL-työtulo vaikuttaa myös erilaisten etuuksien ja eläkkeiden tasoon, joten oikein mitoitettu työtulo tuo sinulle turvaa jo työuran aikana.
Kuva Elon YEL-vakuutusmaksu ja -eläkelaskurista

Työtulorajoja 

Vuonna 2019

  • Alaraja 7 799,37 euroa.
  • Yläraja 177 125 euroa.
  • Työttömyysturvalain mukainen alaraja 12 816 euroa.

YEL-laskurilla selvität helposti, millaista turvaa saat eri tilanteissa nykyisellä työtulollasi. Voit kokeilla miten työtulon muuttaminen vaikuttaa eläke- ja sosiaaliturvaasi ja näet sen vaikutuksen vakuutusmaksuihin

Näihin eläkkeisiin ja etuuksiin YEL-työtulosi vaikuttaa:

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Eläkkeet ja kuntoutus

Työeläkevakuutus antaa sinulle turvaa silloin, kun tulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi muuttuvat. Yrittäjän työeläke karttuu YEL-vakuutukseen vahvistetun YEL-työtulon mukaan. YEL-työtulo ei vaikuta pelkästään vanhuuseläkkeeseen vaan siihen perustuvat myös muut työeläkelakien mukaiset eläkkeet ja etuudet, joihin voit olla oikeutettu jo ennen vanhuuseläkeikää.

Työeläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työtulosta, poikkeuksena 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia YEL-työtulosta siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana. Lue lisää eläkkeen karttumisesta >

Lue lisää

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Sairastuminen

Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään YEL-vakuutuksesi vahvistettua työtuloa. Etuus lasketaan viimeksi vahvistetun verovuoden tasoisena. Esimerkiksi vuonna 2019 sairaspäivärahan perusteena pidetään 2017 vuoden työtuloa. Jos sairastumista edeltävän kuuden (6) kuukauden työtulo on ollut tarkasteluvuotta yli 20 prosenttia suurempi, voidaan sairaspäiväraha laskea sen korkeamman työtulon perusteella.

YEL-vakuutusta ei voi laittaa tauolle lyhyen sairastumisen vuoksi. Pitkän sairausloman ajaksi YEL-vakuutus voidaan kuitenkin päättää. Tällöin sinun tulee hakea uuttaa YEL-vakuutusta sairausloman jälkeen palatessasi työhön.

Lue lisää Kelan sivuilta >

Tapaturma

Yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio sidotaan YEL-vakuutuksen työtuloon. YEL-työtulosi vaikuttaa myös työtapaturmasta johtuviin ansionmenetyskorvauksiin ja -eläkkeisiin. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

Lisätietoa

Fennia >

LähiTapiola >

Turva >

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Työttömyys

Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on ollut vähintään työttömyysturvan rajalla, vuonna 2019 vähintään 12 816 euroa. 

Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoimintasi on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista ja työssäoloehto täyttyy. Jos YEL-työtulosi on tätä pienempi, jäät työttömyysturvan ulkopuolelle, voit kuitenkin hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos olet työttömyyskassan jäsen, ansiosidonnaisen päivärahan määrä perustuu YEL-työtuloosi.

Lisätietoa

Työ ja elinkeinotoimistosta >
Suomen yrittäjien työttömyyskassasta (SYT) >
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassasta (AYT) >

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Vanhemmuus

Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen vanhempainrahan määrän perusteena käytetään YEL-vakuutuksesi vahvistettua työtuloa. Etuus lasketaan lähtökohtaisesti viimeksi vahvistetun verovuoden tasoisena, eli esimerkiksi vuonna 2019 alkava vanhempainpäiväraha perustuu vuoden 2017 YEL työtuloon.

Jos et työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää viimeiseen työskentelypäivääsi. Tällöin sinun tulee hakea uutta vakuutusta palatessasi työhön. Jos työntekosi jatkuu perhevapaan aikana, YEL-vakuutusta ei päätetä. YEL-työtulosi tarkastamineni voi olla kuitenkin paikallaan, jos työpanoksesi yrityksessä vähenee perhevapaan aikana.

Lue lisää Kelan sivuilta >

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVerkkopalvelut ovat käytettävissä aina, kun sinulle sopii. TyEL- ja YEL-vakuutusasioissa tavoitat meidät numerosta 020 694 730 arkisin klo 8–16.30.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

  • asiakkaiden uutiskirjeen
  • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
  • tilitoimistojen uutiskirjeen.

     

Lue lisää ja tilaa >