Hyödynnä työterveyshuoltoa

Yrittäjän kannattaa ilman muuta hankkia itselleen työterveyshuolto.

Työterveyshuollon kumppani tukee sinun hyvinvointiasi hoitaen sairauksia ja ennaltaehkäisten niitä kanssasi. Tarjoat työterveyshuollon työntekijöillesi, miksi et siis itsellesi?

Työterveyshuollon ammattilaiset seuraavat terveydentilaasi ja työskentelyolosuhteitasi sekä ohjaavat sinua eteenpäin, jos työkykysi tarvitsee erityistukea. He osaavat tunnistaa kuntoutustarpeen ja auttavat sinua erilaisten kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä. Näin työkykyä vielä ehditään tukemaan ja korjaamaan kuntoutuksella.

Näin hankit itsellesi työterveyshuollon

Yrittäjä valitsee itse itselleen työterveyshuoltopalveluiden kumppanin. Palvelut voi ostaa terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Yksi vaihtoehto on perustaa yrittäjien yhteinen työterveysasema. Kysy muilta yrittäjiltä vinkkejä oman paikkakuntasi tilanteesta. He osaavat kertoa, mikä palvelu paikkakunnalla toimii hyvin ja mikä ei.

Työterveyshuollon kumppanin kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Palvelusopimukseen liitetään työterveyshuollon toimintasuunnitelma, johon kirjataan ne palvelut, jotka sopimus sisältää. Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja sitä muutetaan tilanteen ja tarpeiden muuttuessa. Toimintasuunnitelmassa sovitaan esimerkiksi yrittäjälle tehtävän terveystarkastuksen laajuus.

Kela korvaa osan yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista.

Lue lisää:
Kela: Yrittäjän työterveyshuollon korvausten määrä >

Työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon edustajat tekevät työpaikkaselvityksen, kun toiminta alkaa tai työolosuhteet muuttuvat ja lisäksi aina tarpeen vaatiessa. Työpaikkaselvityksessä käydään läpi työpaikan työtilat ja kalusteet sekä työvälineet ja työmenetelmät. Kartoitettavana ovat mm. työpaikan terveysriskit, vaaralliset aineet, kemikaalit, suojautumistarve, ergonomia, valaistus ja tietokoneiden säädöt. Lisäksi yrittäjä saa ohjausta ensiapuvalmiuteen ja tapaturmien torjuntaan.

Työpaikkaselvityksestä tehdään kirjallinen raportti, jossa nousseet asiat otetaan huomioon työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaa tehtäessä yrittäjän kanssa sovitaan työterveyspalveluiden sisällöstä ja kattavuudesta, eli onko mukana ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon palveluita ja minkä tasoisia ne ovat. Mm. terveystarkastusten sisältö ja tiheys kirjataan. Toimintasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Kelan korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan voimassa oleva toimintasuunnitelma.

Terveystarkastukset

Terveystarkastusten tavoitteena on arvioida ja edistää yrittäjän työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä työperäisiä sairauksia. Terveystarkastuksissa myös ohjataan turvallisiin työtapoihin ja terveellisiin elintapoihin.

Terveystarkastuksiin sisältyvät työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin tarkastukset sekä niihin liittyvät laboratoriotutkimukset ja vastaavat.


Mitä yrittäjänä hyödyn työterveyshuollon palvelusta?

Työterveyshuolto tarjoaa käyttöösi nimetyn lääkärin ja työterveyshoitajan, joiden palvelumaksuista Kela korvaa osan.

Vastaanotolle pääsy nopeutuu ja hoitohenkilökunnalla on taustatiedot terveydentilastasi ja sen kehittymisestä. Tällöin myös työkyvyn muutoksiin on helpompi reagoida nopeasti.

Saat tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja ohjauksen sopivien tukimuotojen piiriin niitä tarvitessasi.

Hyödynnä työterveyshuoltoa

Hyödynnä työterveyshuoltoa