Johda kehitystä ja ennakoi muutoksia

Olet tehnyt hienon päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä! Saat päättää yrityksen asioista, näet työsi jäljen, ja teet töitä yrityksesi menestyksen eteen. Toisaalta juuri samat asiat kääntyvät helposti myös itseään vastaan. Työmäärää on vaikea rajata ja yrityksen asiat ovat mielessä vapaa-ajallakin.

Yrittäjän hyvinvointi syntyy työstä. Ole siis valmis kehittämään ja kehittymään. Uupuminen seuraa usein siitä, että yrityksen toimintaympäristö muuttuu, eikä nykyinen tapa toimia tuota enää toivottua tulosta. Työn muutosten tunnistaminen ja ennakointi ovatkin yksi tärkeimmistä yrittäjätaidoista.

 • Jos työsi muuttuu päivä kerrallaan selviytymiseksi, ota tietoisesti aikaa kehittämiseen.
 • Tee yhteenveto toimintaympäristön merkittävimmistä muutoksista. Arvioi erityisesti asiakastarpeiden muutosta.
 • Jatka sitä, mikä edelleen toimii hyvin.
 • Tunnista kehittämistä vaativat osa-alueet. Verkostoidu, jos tarpeen.
 • Pyri tunnistamaan jaksamisen ongelmat mahdollisimman varhain. Ne kertovat muutoksen tarpeesta siinä missä yrityksen myyntitulos.

Yrityksen elinkaaren edetessä (ks. kuvio ohessa) oman toimenkuvasi sisältö voi muuttua suurestikin. Näin käy esimerkiksi silloin, jos palkkaat työntekijöitä ja sinusta tulee esimies. Muista tällöin delegoida tehtäviä rohkeasti alaisillesi ja rakenna uusiksi oma roolisi yrityksessä.

Alta löydät vinkkejä työhyvinvoinnin ja osaamisen tueksi yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Yrityksen elinkaari

Alkuvaihe: innostu maltillisesti

Yrityksen alkuvaiheessa tarvitset kontakteja ja osaamista oikean asiakaskunnan tavoittamiseen ja kysynnän luomiseen. Pienessä yrityksessä työt sujuvat yleensä ilman muodollista työnjakoa ja johtamista. Jos taas aloitat heti suuremmalla henkilöstömäärällä, huomioi työntekijöiden erilaisuus ja se, etteivät kaikki ole yrittäjähenkisiä.

Olet varmaankin varautunut siihen, että alkuvaiheessa suurin osa ajastasi menee yrityksen asioihin. Yritä kuitenkin varata päivittäin mahdollisuuksia myös vapaa-ajalle ja riittävälle unelle. Opettele tämä heti yrityksen alkuvaiheessa – tapojen muuttaminen myöhemmin on paljon vaikeampaa.

Varmista yrityksen alkuvaiheessa:

 • Myyntiosaaminen 
 • Markkinointiosaaminen tai kumppani 
 • Ajankäyttö: voit ajatella jonkin aikaa tekeväsi pitkää päivää. Tuottavuus laskee kuitenkin nopeasti, jos tingit yöunistasi pidempään. 
 • Työnantajavastuut yrityskoosta ja toimialasta riippuen 
 • Esimiesosaaminen, jos työllistät henkilöstöä jo alkuvaiheessa (tässä apunasi esimerkiksi Elon työhyvinvointikoulutukset)

Kasvuvaihe: kirkasta ja verkostoidu

Kasvuvaiheessa voit toimia yksinyrittäjänä ja pitää kasvun maltillisena. Hankkimalla kumppaniksi muita yrittäjiä, pystytte yhdessä palvelemaan laajempaa asiakaskuntaa.

Yksinyrittäjän jaksamisessa tärkeintä on kyky työn priorisointiin. Kirkasta itsellesi yrityksen tärkein kohderyhmä ja keskity siihen. Kehitä omaa toimenkuvaasi niin, että voit tehdä sitä, mitä sinä osaat ja mitä asiakkaat sinulta ostavat. Pyri ulkoistamaan muut asiat kumppaneille heti, kun se on mahdollista.

Jos tavoittelet kasvua, varaa aikaa systemaattiseen kehitystyöhön, rekrytointiin ja uusien työntekijöiden kunnolliseen perehdyttämiseen. Kun roolisi muuttuu esimieheksi, kehitä esimiestaitojasi kouluttautumalla tai mentorin tuella. Luota alaisiisi ja delegoi. Vastuun antaminen ja vastuiden selkiyttäminen on tässä vaiheessa hyvin tärkeää. Muista selventää se, mistä sinä yrittäjänä päätät ja mistä asioista henkilöstösi voi päättää.

Varmista kasvuvaiheessa:

 • Työnantajavastuut yrityskoosta riippuen
 • Oma ja/tai yrityksesi osaaminen myynnissä, markkinoinnissa ja johtamisessa
 • Työyhteisön jaksaminen ja kehittyminen. Varmista tuki (esim. työterveyshuollosta) ja huolehdi jatkuvasta työn ja työskentelytapojen kehittämisestä.
 • Varmista, että nukut riittävästi kiireestä huolimatta. Jos aikataulusi ovat mahdottomia, yritä kuitenkin syödä terveellisesti.

Uusiutuminen: ole avoin uudelle

Yrityksen menestykseen tarvitaan jatkuvaa uusiutumista. Osallista työntekijöitäsi kehittämiseen alusta alkaen. Analysoikaa yhdessä työtapojen ja tuotannon toimivuutta ja tulevaisuuden asiakastarpeita. Yhdessä kehittämällä syntyy kestäviä innovaatioita, joihin ihmiset myös motivoituvat paremmin. Uusia ideoita ja kontakteja voitte saada muun muassa Elon työhyvinvointikoulutuksista.

Varmista:

 • Uusien ideoiden saaminen seminaareista tai henkilökohtaisen sparraajan avulla
 • Yrityskulttuurin kehittäminen henkilöstöä osallistavaksi
 • Päätöksentekokyky: eri osapuolet tietävät, mistä saavat päättää ja ratkaisuja haetaan aktiivisesti yhdessä
 • Fyysinen aktiviteetti osaksi viikko-ohjelmaasi