Logga in på webbtjänsterna | Försäkringsärenden: ArPL- och FöPL-ärenden

I tjänsten kan du bl.a.:
  • kontrollera de löneuppgifter som kommit från inkomstregistret
  • skriva ut arbetstagarspecifikationen för fakturan
  • kontrollera försäkringens betalningssituation
  • begära betalningstid för fakturan
  • ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • skriva ut intyg
  • anmäla eller korrigera löneuppgifter för året 2018
  • avsluta försäkringen
  • följa rehabiliterings- och invalidpensionsfallen i företaget och se hur de påverkar avgiftsklassen
  • uppdatera kunduppgifter, t.ex. anmäla kontonummer.