Jumplink

Vem ska teckna en FöPL-försäkring?

Som företagare försäkrar du dig själv med en FöPL-försäkring för företagare. Försäkringen tillämpas på företagare, vilka har en arbetsinkomst motsvarande en arbetsinsats på minst 8 575,45 euro per år 2023.

Trygghet redan under yrkesbanan

Företagarens sociala trygghet grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Utöver arbetspensionen ger försäkringen trygghet i många olika livssituationer, t.ex. vid sjukdom och arbetslöshet.

General / Default image alt attribute

FöPL-räknare

Med hjälp av Elos mångsidiga FöPL-räknare kan du uppskatta på vilket sätt FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på din framtida arbetspension och försäkringsavgifterna. Dessutom kan du uppskatta på vilket sätt din FöPL-arbetsinkomst inverkar på olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen.

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.