Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Vem ska teckna en FöPL-försäkring?

Som företagare försäkrar du dig själv med en FöPL-försäkring för företagare. Försäkringen tillämpas på företagare, vilka har en arbetsinkomst motsvarande en arbetsinsats på minst 9 010,28 euro per år 2024.

Trygghet redan under yrkesbanan

Företagarens sociala trygghet grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Utöver arbetspensionen ger försäkringen trygghet i många olika livssituationer, t.ex. vid sjukdom och arbetslöshet.

General / Default image alt attribute

FöPL-räknare

Med hjälp av Elos mångsidiga FöPL-räknare kan du uppskatta på vilket sätt FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på din framtida arbetspension och försäkringsavgifterna. Dessutom kan du uppskatta på vilket sätt din FöPL-arbetsinkomst inverkar på olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen.