Jumplink

Indexförhöjningen av arbetspensionerna fr.o.m. 1.1.2023

Arbetspensionsindexet höjer pensionernas belopp med 6,8 procent fr.o.m. 1.1.2023. Du får indexhöjningen om din pension har börjat senast 1.12.2022. Indexjusteringen görs automatiskt i januari. Det behövs ingen särskild ansökan om indexförhöjning, utan Elo gör indexjusteringen utan ansökan.

Läs mer

Ålderspension >
Partiell förtida ålderspension >
Arbetspensionsindexen för 2023 har fastställts >

Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

Rehabilitering kan hjälpa dig att arbeta några år till trots hälsomässiga begränsningar. 

De yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärderna är:

 • Arbetsprövning och arbetsträning
 • Yrkesutbildning
 • Näringsstöd

Invalidpension, om rehabilitering inte räcker

Om din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom, har du möjlighet att få invalidpension.

Invalidpension kan beviljas:

 • Som full invalidpension
 • Som delinvalidpension
 • Som rehabiliteringsstöd
 • Som partiellt rehabiliteringsstöd

Ditt framtida pensionsbelopp och pensionsutdraget

Arbetspension intjänas av arbete. Ju längre du fortsätter i arbetet, desto större är din pension. På pensionsutdraget finns viktig information om din pensionstillväxt.

Viktig information för pensions- och förmånstagare

Vi har sammanställt viktig information för dig om:

 • Pensionsutbetalningsdagarna Elo
 • Beskattningen av pension 
 • Ändring av kontonummer
 • Pensionsintyg
 • Arbetspensionskortet