Jumplink

Indexförhöjningen av arbetspensionerna fr.o.m. 1.1.2023

Arbetspensionsindexet höjer pensionernas belopp med 6,8 procent fr.o.m. 1.1.2023. Du får indexhöjningen om din pension har börjat senast 1.12.2022. Indexjusteringen görs automatiskt i januari. Det behövs ingen särskild ansökan om indexförhöjning, utan Elo gör indexjusteringen utan ansökan.

Läs mer

Ålderspension >
Partiell förtida ålderspension >
Arbetspensionsindexen för 2023 har fastställts >

Vi utför underhålls- och utvecklingsarbete

Elos webbjänster  ur drift på lördagen den 27.5.2023 kl. 8−18  på grund av systemändringar. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.

Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

Rehabilitering kan hjälpa dig att arbeta några år till trots hälsomässiga begränsningar. 

De yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärderna är:

 • Arbetsprövning och arbetsträning
 • Yrkesutbildning
 • Näringsstöd

Invalidpension, om rehabilitering inte räcker

Om din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom, har du möjlighet att få invalidpension.

Invalidpension kan beviljas:

 • Som full invalidpension
 • Som delinvalidpension
 • Som rehabiliteringsstöd
 • Som partiellt rehabiliteringsstöd

Ditt framtida pensionsbelopp och pensionsutdraget

Arbetspension intjänas av arbete. Ju längre du fortsätter i arbetet, desto större är din pension. På pensionsutdraget finns viktig information om din pensionstillväxt.

Viktig information för pensions- och förmånstagare

Vi har sammanställt viktig information för dig om:

 • Pensionsutbetalningsdagarna Elo
 • Beskattningen av pension 
 • Ändring av kontonummer
 • Pensionsintyg
 • Arbetspensionskortet