Jumplink

Välkommen att använda Elos webbtjänst

Webbtjänsten innehåller allt som du behöver för att sköta dina arbetspensionsförsäkringar oberoende av om du är företagare, arbetstagare eller representerar en bokföringsbyrå. I samma webbtjänst hittar du också rehabiliterings- och pensionsuppgifter. Verktygen för HR i storföretag, som hjälper till att hantera riskerna förarbetsoförmåga i företaget och kostnaderna för dem.
Elos webbtjänsten för skötseln av ArPL- och FöPL-ärenden ur drift på lördagen den 18.9.2021 kl. 7-10 på grund av systemändringar. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.
General / Default image alt attribute

I webbtjänsten kan du:

bl.a.

  • skriva ut intyg
  • ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • begära betalningstid för fakturorna
  • avsluta försäkringen
  • följa upp företagets rehabiliterings- och invalidpensionsfall.

ArPL-försäkringens årssammandrag finns nu i Elos webbtjänst

Sammandragen över ArPL-försäkringens inkomst- och betalningsuppgifter för 2020 finns nu i Elos webbtjänst. Av sammandragen ser du de ArPL-inkomster som anmälts till inkomstregistret och avgifterna i anslutning till dem enligt lönebetalningsdag och arbetstagare.

Åssammandragen finns under ArPL-försäkring på mellanbladet Intyg och beräkningar.

Kontrollera att de inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret är korrekta. Om du upptäcker fel i inkomstuppgifterna, gör nödvändiga korrigeringar till inkomstregistret.

Jag sköter min försäkring eller mitt företags försäkringsärenden på nätet

Ingå ett avtal om webbtjänsten

Ta i bruk Elos webbtjänst genom att ingå ett avtal om webbtjänsten.

Jag befullmäktigar ett annat företag att sköta mina försäkringsärenden på nätet:

Fyll i en fullmakt

om du önskar att ett annat företag, t.ex. en bokföringsbyrå, ska sköta dina försäkringar i Elos webbtjänst.

Så här får du tillgång till tjänsten

Som en person med namnteckningsrätt får du genast tillgång till tjänsten. Om du inte har namnteckningsrätt, kan du skicka (skyddad e-post) ett avtal som undertecknats av en person med namnteckningsrätt till verkkopalvelusopimus@elo.fi eller per post till den adress som ges i avtalet.

Skicka fullmakten

Du kan skicka den undertecknade fullmakten till oss på verkkopalvelusopimus@elo.fi eller posta den till den adress som ges i fullmakten.

Logga in

Logga in tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Bekräftelse på fullmakten

Efter att fullmakten har behandlats i Elo och tjänsten är tillgänglig, informerar vi det befullmäktigade företaget per e-post.