Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

FöPL-försäkring

Du behöver en FöPL-försäkring när du har inlett företagsverksamhet. Med FöPL-försäkringen tjänar du in arbetspension med tanke på ålderdomen och den ger också trygghet vid sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet.

FöPL-försäkringen är lagstadgad och du kan inte ersätta den med frivilliga pensionsförsäkringar. Som företagare är det du själv som ser till att du har en arbetspensionsförsäkring. 

Försäkring på en kvart

Du får en FöPL-försäkring snabbt och behändigt genom att fylla i en elektronisk försäkringsansökan. Klicka här för att fylla i en FöPL-ansökan. 

Vill du att vi ringer dig?

Behöver du hjälp med något som gäller FöPL-försäkringen? Meddela dina kontaktuppgifter och en tidpunkt som passar dig så tar vi kontakt.

När behöver du en FöPL-försäkring?

Du behöver en FöPL-försäkring när följande förutsättningar för försäkring uppfylls:

Din arbetsinkomst är minst 9 010,28 euro per år 2024
Arbetsinkomsten är din uppskattning av din arbetsinsats i företaget och den ska motsvara en sådan lön som kan anses vara en skälig ersättning för motsvarande arbete. FöPL-arbetsinkomsten avser alltså penningvärdet på din arbetsinsats.

Din företagsverksamhet fortgår oavbrutet i minst 4 månader 
Din företagsverksamhet ska pågå i minst fyra månader för att du ska vara skyldig att ta en FöPL-försäkring. Även säsongbetonad företagsverksamhet försäkras enligt FöPL, om verksamheten fortgår år efter år även om den emellanåt avbryts för flera månader. Till exempel kan en företagare som driver en kiosk sommartid anses ha fortlöpande verksamhet år efter år.

Du arbetar i ditt företag 
Enbart ägande förutsätter inte en FöPL-försäkring utan du ska även arbeta i företaget.  Även företagare i bisyssla ska teckna en FöPL-försäkring, förutsatt att villkoren för försäkringsplikten i övrigt uppfylls. Om du samtidigt arbetar som löntagare i ett annat företag, betalar din arbetsgivare avgifter enligt lagen om pension för arbetstagare på din lön i det andra företaget. Du kan då vara försäkrad enligt FöPL och ArPL samtidigt.

Du är en 18−68-årig företagare 
Försäkringsskyldigheten börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter fyllda 18 år och fortsätter till slutet av den månad under vilken företagaren fyller 68 år. Den övre åldersgränsen för försäkringen höjs stegvis enligt följande:

  • 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare 
  • 69 år för dem som är födda 1958–1961 
  • 70 år för dem som är födda 1962 eller senare.

Försäkring av företagare i olika bolagsformer

General / Default image alt attribute

Teckna en FöPL-försäkring inom sex månader

De behöver en FöPL-försäkring inom sex (6) månader från att företagsverksamheten inleddes. Försäkringen tecknas från den tidpunkt då företagsverksamheten som uppfyller villkoren för FöPL inleddes. Om du t.ex. i december märker att arbetsinsatsen i verksamhet som du inledde i september fr.o.m. början av oktober har överstigit gränsbeloppet i euro, och alla övriga FöPL-villkor uppfylls, måste du i december ta en försäkring retroaktivt från den 1 oktober.

På årsnivå innebär arbetsinkomstgränsen på 9,010.28 € en månadsinkomst på 751 €.

  • Siffrorna på bilden nedan visar arbetsinkomsten för en nyetablerad företagare per månad.
  • FöPL-försäkringen är aktuell när arbetsinkomsten överstiger 751 €/månad.
Du kan teckna en försäkring retroaktivt för det innevarande och de tre (3) föregående kalenderåren. Det lönar sig ändå att ta försäkringen i tid eftersom en förhöjd avgift kan tas ut för försäkringar som tecknats över sex (6) månader för sent.

Pensionsskyddscentralen övervakar företagarnas försäkringar och skickar årligen ett brev till de företagare som sannolikt är FöPL-försäkringspliktiga. I brevet uppmanas företagaren att reda ut sitt försäkringsbehov. Om du har fått ett övervakningsbrev och funderar på om du behöver en FöPL-försäkring, låt oss hjälpa dig. Du når vår kundtjänst på nummer 020 694 730.

Frivillig FöPL-försäkring

Om din företagarverksamhet är så pass liten att din FöPL-arbetsinkomst är under minimigränsen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Även för företagare som får ålderspension enligt arbetspensionslagarna är det frivilligt att teckna en FöPL-försäkring. En frivillig försäkring kan avslutas när som helst, dock inte retroaktivt. En frivillig försäkring kan inte heller börja retroaktivt. Teckna försäkring.