Jumplink

Logga in på webbtjänsterna

Du kan  logga in till tjänster med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Det förekommer tillfälliga störningar i webbtjänsten för privatkunder för tillfället. Felet korrigeras som bäst. Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar.

Privatkund

  • Personliga pensions- och rehabiliteringsärenden
  • Pensionsberäkningar och ansökningar
  • Pensionsurdraget

Företagskund

  •  FöPL- och ArPL-försäkringsärenden
  • Arbetsgivarens pensions- och rehabiliteringsärenden
  • Tjänster inom arbetsmiljöledning