Jumplink

Pensionsutdraget

På pensionsutdraget finns uppgifter om de inkomster som bidragit till pensionstillväxten och om din yrkesbana.

Gör så här:

1. Granska utdraget omsorgsfullt

Om dina uppgifter är korrekta, behöver du inte vidta några åtgärder.

Om du upptäcker ett fel eller att uppgifter saknas, be om att få utdraget korrigerat.

2. Säkerställ om du behöver lämna en korrigeringsbegäran

Svara på några frågor. Du kan skicka en korrigeringsbegäran om dina uppgifter behöver rättas.

Det tar cirka 6 mån. innan korrigeringsbegäran har behandlats. Du får ett skriftligt svar på resultatet av utredningen.

3. Välj ett elektroniskt pensionsutdrag

Ta i bruk det elektroniska utdraget och granska utdraget vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Du får inte längre något utdrag per post.

Elektroniskt pensionsutdrag

Du kan granska pensionsutdraget i den elektroniska pensionstjänsten när som helst. Samtidigt kan du välja det elektroniska pensionsutdraget och meddela om eventuella fel eller att uppgifter saknas på utdraget.

Om du granskar ditt pensionsutdrag i nättjänsten efter mars, får du inget pensionsutdrag per post längre innevarande år. Om du har valt det elektroniska pensionsutdraget, får du inte längre något utdrag per post.

Pensionsutdraget skickas hem per post

Pensionsutdraget skickas till alla 18–67-åriga personer som bor i Finland, som ännu inte har gått i pension och som arbetar inom den privata sektorn. Utdraget skickas från det arbetspensionsbolag där ditt arbete har varit försäkrat i slutet av året innan. Om ditt arbete har upphört redan tidigare, skickas pensionsutdraget av det bolaget där du sist varit försäkrad.

Utdraget skickas till de försäkrade vart tredje år. Elo postar pensionsutdragen i augusti-november 2022. Utdraget skickas till personer som är födda i januari-april. Personer som är födda 1962 eller tidigare får ett utdrag från Elo varje år.

Ofta ställda frågor och svar om pensionsutdraget

General / Default image alt attribute

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−17.