Jumplink

Användarvillkor för Elos webbplats

© Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 2020, användarvillkor

Allmänna användarvillkor

Genom att öppna Elos webbplats förbinder sig användaren (nedan kunden) att följa dessa användarvillkor. Kunden har inte rätt att använda webbplatsen, om han eller hon inte godkänner dessa användarvillkor i sin helhet.

På webbplatsen kan det dessutom finnas särskilda tjänstespecifika villkor som tjänsteanvändaren ska godkänna och på vilka dessa allmänna användarvillkor endast tillämpas i andra hand.

Användning av webbplatsen och ansvarsbegränsningar

Innehållet på Elos webbplats (inklusive de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen) levereras utan förbindelse och sådant som det är. Det har omsorgsfullt granskats att informationen på webbplatsen är riktig. Informationen på webbplatsen är emellertid av allmän natur och Elo garanterar inte att den är tillämplig på enskilda fall.

Elo ansvarar inte för att den information som ges på webbplatsen är felfri och inte heller för eventuella kostnader, förlust eller en direkt eller indirekt skada som orsakas av användningen av den.
Information som presenteras på webbplatsen kan inte betraktas som en offert, uppmaning, förbindelse eller som en annan förpliktande skyldighet som är bindande för Elo, såvida inte annat särskilt har meddelats.

Ansvaret för att ett meddelande som gjorts med hjälp av webbplatsen når fram är på kundens ansvar. Elo ansvarar inte för att meddelanden som förmedlats via webbplatsen är intakta och oförändrade. Användaren ansvarar för att den inte sänder lagstridigt eller osakligt material via Elos webbplats eller elektoniska tjänster. Användaren ska försäkra sig om att sänt material inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Det kan inte garanteras att meddelanden som skickats via det öppna datanätet (t.ex. oskyddad e-post eller chatt) hålls konfidentiella. Konfidentiella meddelanden som skickas till Elo via oskyddad förbindelse sker på kundens ansvar. Elo har rätt att på kundens begäran skicka allmän information via e-post till den e-postadress som kunden anger. Elo är inte ansvarigt ifall information som skickats via okrypterad e-postförbindelse röjs i det offentliga nätet eller för direkta eller indirekta skador på grund av det.

Elo ansvarar inte heller för serviceavbrott eller skador som orsakas av eventuella tekniska störningar, t.ex. störningar i dataförbindelserna, datasystemfel, skadliga program eller datasäkerhetsrisker. Elo garanterar således inte att webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls på den är tillgängliga fortlöpande och utan avbrott.

Den här webbplatsen riktar sig endast till marknaden i Finland.

Upphovsrätt

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till webbplatsen tillhör Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo eller en tredje part.

Det är förbjudet att publicera, sprida, överföra, kopiera, reproducera, lagra eller att på annat sätt utnyttja webbplatsen, även delvis, utan Elos uttryckliga skriftliga samtycke på förhand. Kunden har emellertid rätt att lagra webbplatsen på sin dator eller att skriva ut sidor för eget bruk. Om sidor lånas, ska källan alltid uppges.

Länkar till tredje parters webbplatser

Länkar till andra (tredje parters) webbplatser som finns på Elos webbplats är endast avsedda som information.

Elo ansvarar inte till någon del för innehållet i eller de tjänster som tillhandahålls eller upprätthålls på tredje parters webbplatser och inte heller för att de är riktiga och lagenliga.

Användning av kunduppgifter för marknadsföring

Uppgifter som kunden ger på webbplatsen kan användas för direktmarknadsföring inom de ramar som den gällande lagstiftningen tillåter.

Insamlande av uppgifter om ärendeskötsel (cookies)

På Elos öppna webbplats samt i de e-tjänster som kräver inloggning används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator. 

På Elos öppna webbplats används kakor för analys av besökartrafiken, inriktning av uppgifterna, chattfunktionen samt för nätmarknadsföring. Syftet med användningen av kakor är att kunna erbjuda Elos kunder bästa möjliga serviceupplevelse.

I kakan lagras användarens IP-adress, tidpunkten för besöket, de sidor som besökts, använd utrustning och webbläsartyp och den webbadress från vilken användaren styrdes till Elos webbplats. Då kunden loggar in sig i webbtjänsten, kan uppgifterna även förenas med uppgifterna i kundregistret. I så fall kan det hämtas uppgifter om kundens nätanvändning till kundregistret, t.ex. uppgifter om att kunden använder nättjänsten. I kakorna kan det på motsvarande sätt lagras uppgifter på gruppnivå som grundar sig på Elos kundregister (t.ex. företagets storleksklass eller kundsegment). Uppgifterna pseudonymiseras så att enskilda användare inte personligen kan identifieras utifrån uppgifterna eller uppgiftskombinationer. 

Elo överlåter inte uppgifter som insamlats med hjälp av kakor till utomstående.

Användaren kan hantera användningen av kakor med de bifogade verktyg samt genom att ändra webbläsarens dataskyddsinställningar. Det bör observeras att Elos tjänster som kräver inloggning inte fungerar såvida användningen av kakor inte godkänns.

Externa tjänster som använder kakor på Elos webbplats:

Facebook: Förbättring av serviceupplevelsen, hänförande av uppgifter, analysering av hur webbplatsen används.
Leadoo: Förbättring av serviceupplevelsen.
LinkedIn: Förbättring av serviceupplevelsen, inriktning av uppgifterna, analys av hur webbplatsen används.
Surveypal: Mätning av serviceupplevelsen
React&Share: analysering av hur webbplatsen används.
YouTube: Förbättring av användarupplevelsen
Slideshare: Förbättring av användarupplevelsen

Ändring av användarvillkoren och webbplatsen

Elo har rätt att när som helst ändra användarvillkoren, innehåll, layout och tillgängligheten till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls på den, kraven på den utrustning som behövs för att använda webbplatsen och att avsluta någon tjänst eller att hindra en användare att få tillgång till webbplatsen.

Tillämplig lag

På dessa avtalsvillkor tillämpas Finlands lag.

Ändra cookieänställningarna

Använd länken nedan för att visa och redigera dina cookieinställningar.

Ändra cookiesinställningarna

Läs också användarvillkor för Elos webbtjänster >