Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Användarvillkor för Elos webbplats

© Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 2024, användarvillkor

Allmänna användarvillkor

Genom att öppna Elos webbplats eller använda webbtjänsten förbinder sig användaren (nedan även kunden) att följa dessa användarvillkor. Användaren har inte rätt att använda webbplatsen, om hen inte godkänner dessa användarvillkor i sin helhet.

På webbplatsen kan det dessutom finnas särskilda tjänstespecifika villkor som tjänsteanvändaren ska godkänna.

Läs mer om användarvillkoren för Elos webbtjänster > 

Användning av webbplatsen och ansvarsbegränsningar

Innehållet på Elos webbplats, inklusive de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, levereras utan förbindelse och sådant som det är. Det har omsorgsfullt granskats att informationen på webbplatsen är korrekt. Informationen på webbplatsen är emellertid av allmän natur och Elo garanterar inte att den är tillämplig på enskilda fall.

Elo ansvarar inte för att den information som ges på webbplatsen är felfri och inte heller för eventuella kostnader, förlust eller en direkt eller indirekt skada som orsakas av användningen av den.

Information som presenteras på webbplatsen kan inte betraktas som en offert, uppmaning, förbindelse eller som en annan förpliktande skyldighet som är bindande för Elo, såvida inte annat särskilt har meddelats. 

Användaren ansvarar för att ett meddelande som gjorts med hjälp av Elos webbplats når fram. Elo ansvarar inte för att meddelanden som förmedlats via webbplatsen är intakta och oförändrade. Användaren ansvarar för att inte sända lagstridigt eller osakligt material via Elos webbplats eller tjänster. Användaren ska försäkra sig om att sänt material inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Det kan inte garanteras att meddelanden som skickats via det öppna datanätet (t.ex. blanketter för kontaktbegäran eller chat-tjänsten) hålls konfidentiella. Konfidentiella meddelanden som skickas till Elo via oskyddad förbindelse sker på kundens ansvar. Elo har rätt att på kundens begäran skicka allmän information via e-post till den e-postadress som kunden anger. Elo är inte ansvarigt ifall information som skickats via okrypterad e-postförbindelse eller i det öppna datanätet röjs i det offentliga nätet eller för direkta eller indirekta skador på grund av det.

Elo ansvarar inte heller för serviceavbrott eller skador som orsakas av eventuella tekniska störningar, t.ex. störningar i dataförbindelserna, datasystemfel, skadliga program eller datasäkerhetsrisker. Elo garanterar således inte att webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls på den är tillgängliga fortlöpande och utan avbrott.

Den här webbplatsen riktar sig endast till marknaden i Finland. 

Upphovsrätt

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till webbplatsen tillhör Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo eller en tredje part.

Det är förbjudet att publicera, sprida, överföra, kopiera, reproducera, lagra eller att på annat sätt utnyttja webbplatsen, även delvis, utan Elos uttryckliga skriftliga samtycke på förhand. Om sidor lånas, ska källan alltid anges på det sätt som föreskrivs i upphovsrättslagen.

Användaren har emellertid rätt att lagra webbsidor på sin dator eller att skriva ut sidor för eget, annat än kommersiellt, bruk.  

Länkar till tredje parters webbplatser

Länkar till andra (tredje parters) webbplatser som finns på Elos webbplats är endast avsedda som information.

Elo ansvarar inte till någon del för innehållet i eller de tjänster som tillhandahålls eller upprätthålls på tredje parters webbplatser och inte heller för att de är riktiga och lagenliga.

Användning av kunduppgifter för marknadsföring

De uppgifter som användaren lämnar på webbplatsen kan användas för direkt marknadsföring inom ramen för den gällande lagstiftningen.

Insamlande av uppgifter om ärendehantering (kakor, cookies)

På Elos öppna webbplats samt i de e-tjänster som kräver inloggning används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator. De nödvändiga kakorna behövs för att webbplatsen, chatten och videotjänsterna på dem ska fungera korrekt. Du kan kontrollera och hantera användningen av kakor med hjälp av detta verktyg samt genom att ändra webbläsarens dataskyddsinställningar. 

Läs mer om hur Elo använder kakor här >

Ändring av användarvillkoren och webbplatsen

Elo har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor, innehållet i, layouten på och tillgången till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls på den, kraven på den utrustning som behövs för att använda webbplatsen och att avsluta någon tjänst eller att hindra en användare att få tillgång till webbplatsen utan att meddela om detta på förhand.

Tillämplig lag

På dessa avtalsvillkor och användningen av webbplatsen tillämpas Finlands lag, oavsett i vilket land webbplatsen används.

Finansinspektionen utövar tillsyn över Elos verksamhet. Kontaktuppgifter: 
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors. Telefon 010 831 51.